Brabants Verkeersveiligheidslabel naar VO-scholen

‘Val op in het verkeer, loop als streaker op en neer’

’Hertogenbosch – Vier leerlingen uit klas 3D van het Walewyc VMBO hebben de beste poster-quotes voor het Brabants Verkeersveiligheidslabel verzonnen. Deze quotes komen op de posters van de nieuwe campagne voor het voortgezet onderwijs. Maandag 11 december 2006 reikten Joris Putman (Morris Fisher uit GTST) en gedeputeerde Eric Janse de Jonge de prijs uit op het Walewyc VMBO in Waalwijk.

Het uitreiken van de prijs is tevens het startsein voor het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) in het voortgezet onderwijs. Het BVL loopt al een aantal jaren in het basisonderwijs. Het is zelfs zo succesvol dat het project onlangs de Europese ‘Child Safety Award’ heeft gewonnen. Om jongeren kennis te laten maken met BVL heeft het projectteam in september 2006 een prijsvraag uitgezet onder alle VO-scholen binnen de Provincie.

Gevraagd werd om een quote te bedenken die met verkeersveiligheid te maken had. Thomas de Kort “Val op in het verkeer, loop als streaker op en neer”, Daphne van Breemen “Heb schijt, denk aan verkeersveiligheid”, Kim Ketting “Yo gast, zorg dat je bij het verkeer past”en Femke Faasse “Fiets niet zonder licht, want dan ben je niet in het zicht” uit klas 3D van het Walewyc VMBO zijn in de prijzen gevallen. De prijswinnaars krijgen maandag 11 december hun prijs. De prijs bestaat o.a. uit een ‘workshop soap maken’ voor de hele klas. Joris Putman alias “Morris Fisher” uit GTST zal samen met de gedeputeerde Eric Janse de Jonge de prijs uitreiken.

Gedeputeerde Eric Janse de Jonge: “Het aantal verkeersslachtoffers in de leeftijdsgroep 12 tot 16/17 jaar – en de daarop aansluitende leeftijdsgroep van de jonge bestuurders -, is relatief erg hoog. Verkeersongevallen zijn hier doodsoorzaak nummer één. Deze leeftijdsgroep verdient dan ook veel meer aandacht. Niet alleen in de handhavingsfeer, maar ook op het gebied van gedragsbeïnvloeding door middel van verkeerseducatie. Daarom is het zo belangrijk dat BVL ook in het voortgezet onderwijs z’n plaats krijgt.”

Wat is BVL?
Het BVL biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie voor verkeerseducatie gericht op jongeren van 4-16/17 jaar. Door deelname aan het project BVL dragen ook scholen bij aan een stukje veiliger Brabant voor jeugdige verkeersdeelnemers. De scholen worden daarbij door diverse lokale instanties ondersteund. Elke school werkt in eigen tempo aan het BVL.

Om als school in het voortgezet onderwijs in aanmerking te komen voor het label moet de school aan kunnen tonen dat er actief en structureel aandacht wordt besteed aan verkeersonderwijs. Zij moeten voldoende scoren op de volgende voorwaarden:

  • verkeersveiligheid in het schoolbeleid
  • theoretische verkeerslessen
  • praktische verkeerslessen
  • verkeersveilige schoolomgeving en -routes

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Brabants Verkeersveiligheidslabel wint Safety Award

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant