Maeslantkering BEELD Infrasite

Nederlandse stormvloedkeringen klaar voor stormseizoen

Rijkswaterstaat heeft de zes Nederlandse stormvloedkeringen met succes getest. Dat gebeurde de afgelopen maanden. In de zomer heeft de waterwegbeheerder nog verschillende reparaties uitgevoerd. Stranden en duinen – eveneens belangrijk voor bescherming tegen hoogwater – zijn inmiddels ook weer opgehoogd.

Na de proefsluitingen van de Hollandsche IJsselkering op 16 september en de Maeslant-en Hartelkering op 20 september, en de reguliere werking van Haringvlietsluizen in Zuid-Holland, volgde het testen van de Ramspol bij Kampen op 6 oktober en de Oosterscheldekering in Zeeland op 9 oktober.

Tekst gaat verder onder de video

Rijkswaterstaat heeft deze zomer veel werk verzet om de keringen stormbestendig te houden. Naast regulier onderhoud zijn bijvoorbeeld de damwanden bij de Hollandsche IJsselkering aangepakt en is flink gewerkt aan de Haringvlietsluizen. Ook zijn de twee dokdeuren van de Maeslantkering gereviseerd.

Scheveningen

Ook de Nederlandse kust is klaar voor de storm. Veel stranden en duinen zijn opgehoogd. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 12 miljoen m3 zand. Het strand van Scheveningen heeft er inmiddels 400.000 m3 zand bij. Ook werden de stranden van Renesse, Nieuwvliet en Dishoek in Zeeland opgehoogd, en het strand van Callantsoog (NH).

Daarnaast werd er onder water, vlak voor de kust, zand aangebracht bij Nieuwesluis, de Hondsbossche Duinen, Den Helder en Ameland. Het komende jaar staan ophogingen gepland in onder meer Texel, Julianadorp, Goeree, Schouwen, Zoutelande en Vlissingen.

Topconditie

“Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen”, zegt minister Van Nieuwenhuizen in een toelichting. “In deze gebieden leven miljoenen Nederlanders. Onze stormvloedkeringen moeten dus in topconditie zijn, zeker met het stormseizoen voor de deur.” Dat seizoen loopt van 1 oktober tot en met 15 april.

Met Watermanagementcentrum Nederland monitort Rijkswaterstaat continu de waterstanden en waarschuwt bij hoogwaterdreiging tijdig waterbeheerders. Die kunnen maatregelen nemen zoals dijkbewaking en het sluiten van coupures in dijken. Rijkswaterstaat sluit als het nodig is de stormvloedkeringen.

Auteur: Jan Pieter Rottier