Uitkomst bestuurlijk overleg zeesluis IJmuiden

Amsterdam – Zeehavens Amsterdam is en blijft goed bereikbaar. Dat is de conclusie van het overleg over de zeetoegang van de haven van Amsterdam. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat sprak vanavond in
Den Haag met wethouder Van der Horst van Amsterdam, gedeputeerde Mooij van de provincie Noord-
Holland en het havenbedrijfsleven.

De huidige inzichten geven aan dat, gezien de ontwikkeling van de Amsterdamse haven, op de langere
termijn een nieuwe zeesluis nodig zal zijn. Het moment waarop het knelpunt ontstaat is sterk afhankelijk
van de ontwikkeling van het vervoer, in het bijzonder het containervervoer. Dit onderschrijven alle
partijen. Uiterlijk in 2008 zal worden bezien of de groei aan de verwachtingen voldoet en welke
maatregelen dan nodig zijn.

Daarnaast is afgesproken dat er in de komende jaren gewerkt wordt aan de verbetering van de
doorstroming van schepen en goederen naar Amsterdam. Het Gemeentelijk Havenbedrijf werkt samen
met Rijkswaterstaat aan maatregelen voor de betere benutting van het bestaande sluizencomplex en
aangrenzende havenfaciliteiten. Dit conform de aanbevelingen van het CPB-rapport over de jongste
voorstellen uit de regio, dat in hoofdlijnen door alle partijen wordt onderschreven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden