Winnaars prijsvraag Zeetoegang IJmuiden bekend

Amsterdam – De winnaars van de ideeënprijsvraag voor de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden zijn op 1 november 2004 door de Amsterdamse havenwethouder Mark van der Horst als voorzitter van de stuurgroep Zeetoegang IJmuiden bekend gemaakt.

De eerste prijs is toegekend aan de combinatie BAM Civiel & Van Oord Nederland BV voor hun plan ‘Fast Forward’. Dit plan omvat een goedkope grote zeesluis door een uitgekiende uitvoering en aanbesteding in combinatie met een publiek-privaat samenwerkingsconcept (Design, Build, Finance en Maintain).

De tweede prijs is voor de combinatie Hollandsche Poort, bestaande uit Ballast Nedam Infra en Ecorys, met het plan ‘De bakens verzet’.
De derde prijs is toegekend aan twee inzendingen die qua score dicht bij elkaar liggen. Het gaat hier om het plan ‘De vergrote Noordersluis’ van het samenwerkingsverband Arcadis Infra BV, NIBConsult, Incontrol, CFE Beton en waterbouw BV en ‘Een nieuwe sluis van zand’ van Raadgevend Ingenieursbureau Lievense BV.

Volgens Mark van der Horst is de prijsvraag een succes. “Alle marktpartijen hebben meegedaan en vonden het een kansrijk project. Ze onderkennen het belang van een goede zeetoegang voor de ontwikkeling van het gebied en hebben zich ingezet om oplossingen voor de verbetering hiervan aan te dragen.

Opvallend hierbij is dat de markt financiële voordelen ziet in uitgekiende ontwerp- en uitvoeringstechnieken met innovatieve contractering. De bijdragen van de markt vormen een goede basis voor het voorstel van de regio aan de minister voor de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden.”

Korte samenvatting plannen prijswinnaars

1ste Prijs: BAM Civiel BV. en Van Oord Nederland BV. met het plan “Fast Forward”

Het plan omvat het op goedkopere wijze bouwen van een grote zeesluis met een uitgekiende aanbesteding en uitvoering in combinatie met een publiek-privaat samenwerkingsconcept (Design Build Finance Maintain). Benuttingsmaatregelen in de voorhaven van het sluizencomplex leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van deze inzending. De bestaande middensluis wordt opgeheven.

2de Prijs: Ballast Nedam Infra en Ecorys met het plan “de Hollandsche Poort”

Partijen stellen voor om een grote nieuwe zeesluis te bouwen aan de noordzijde van de bestaande Noordersluis en om een diepe insteekhaven te realiseren bij het CORUS-terrein. De bestaande middensluis wordt opgeheven. Gesteld wordt dat door een Design Build Finance Maintain contractvorm en door het gebruik van nieuwe materialen kostenreducties te realiseren zijn. Aanvullend hierop wordt aandacht besteed aan mogelijkheden voor het genereren van extra baten door projecten die niet direct gerelateerd zijn aan het sluizencomplex.

Gedeelde 3de prijs: Raadgevend Ingenieursbureau Lievense bv. met het plan “Een nieuwe sluis van zand”

Dit plan gaat uit van een nieuwe grote sluis die wordt gesitueerd aan de zuidzijde van de bestaande Noordersluis. De bestaande middensluis wordt opgeheven. Ook komt er een nieuwe insteekhaven ter plaatse van de Averijhaven. De toegang is geschikt voor schepen tot 60 ft. Met name wordt gefocust op het zand dat bij het baggeren vrij komt en de mogelijkheden om dit te hergebruiken om zo de baten te vergroten. Hiervoor worden PPS-constructies voorgesteld.

Gedeelde 3de prijs: Arcadis, NIB Consult, CFE en Incontrol met het plan “De Vergrote Noordersluis


Dit plan kenmerkt zich door het feit dat de bestaande Noordersluis wordt verlengd en verbreed tot de afmetingen van een grote zeesluis met een unieke deurconstructie, de ARCADE sluisdeur.

Historie
De prijsvraag is op 21 juli 2004 uitgeschreven door de projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden; een samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam en Velsen, de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de ondernemersvereniging Regio Amsterdam. Rijkswaterstaat stelt aan deze projectorganisatie kennis en ervaring beschikbaar. Doel van de prijsvraag was om zoveel mogelijk haalbare en betaalbare ideeën te verzamelen zodat ook in de toekomst een goede zeetoegang voor Zeehavens Amsterdam (Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam) kan worden gegarandeerd.

Prijzen

De projectorganisatie heeft voor de eerste prijs een bedrag beschikbaar gesteld van 120.000 euro en voor de tweede prijs 60.000 euro. De winnaars van de derde prijs krijgen geen geldbedrag maar een immateriële beloning in de vorm van bekendheid van het plan en de makers o.a. in het eindrapport aan de Minister en presentatie op het jaarlijkse Havengildediner. Deze immateriële beloning krijgen ook de winnaars van de eerste en de tweede prijs.

Beoordeling

Eenentwintig partijen, waaronder de meeste Nederlandse aannemers, evenals gerenommeerde ingenieurs- en adviesbureaus maar ook privé personen, hebben aan de prijsvraag meegedaan. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie onder leiding van professor ir. E. Horvat, emeritus hoogleraar Ondergronds Bouwen aan de TU Delft. De beoordelingscriteria zijn vastgelegd in een zogeheten ´Uitvraagdocument Ontwikkelingscompetitie´, dat Europees is aangekondigd en dat bij de aankondiging van de prijsvraag beschikbaar is gesteld.

Resultaat

De ingezonden ideeën vormen een bijdrage aan het onderzoek van de projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden. Naast de inbreng van de marktpartijen worden in het onderzoek ook de oplossingen van Rijkswaterstaat meegenomen.

Voortgang

De bestuurders uit de regio zullen op 18 november 2004 aan minister Peijs een voorstel voor de verbetering van de zeetoegang aanbieden. Vervolgens zal de minister het voorstel bestuderen en haar standpunt bepalen. Het is dus niet per se zo dat de winnende inzending wordt uitgevoerd. Ook heeft de inzender niet de garantie dat hij in aanmerking komt voor uitvoering van het project dat eventueel uit het overleg tussen de regio en het rijk voortkomt.

Winnaars prijsvraag Zeetoegang IJmuiden bekend | Infrasite

Winnaars prijsvraag Zeetoegang IJmuiden bekend

Amsterdam – De winnaars van de ideeënprijsvraag voor de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden zijn op 1 november 2004 door de Amsterdamse havenwethouder Mark van der Horst als voorzitter van de stuurgroep Zeetoegang IJmuiden bekend gemaakt.

De eerste prijs is toegekend aan de combinatie BAM Civiel & Van Oord Nederland BV voor hun plan ‘Fast Forward’. Dit plan omvat een goedkope grote zeesluis door een uitgekiende uitvoering en aanbesteding in combinatie met een publiek-privaat samenwerkingsconcept (Design, Build, Finance en Maintain).

De tweede prijs is voor de combinatie Hollandsche Poort, bestaande uit Ballast Nedam Infra en Ecorys, met het plan ‘De bakens verzet’.
De derde prijs is toegekend aan twee inzendingen die qua score dicht bij elkaar liggen. Het gaat hier om het plan ‘De vergrote Noordersluis’ van het samenwerkingsverband Arcadis Infra BV, NIBConsult, Incontrol, CFE Beton en waterbouw BV en ‘Een nieuwe sluis van zand’ van Raadgevend Ingenieursbureau Lievense BV.

Volgens Mark van der Horst is de prijsvraag een succes. “Alle marktpartijen hebben meegedaan en vonden het een kansrijk project. Ze onderkennen het belang van een goede zeetoegang voor de ontwikkeling van het gebied en hebben zich ingezet om oplossingen voor de verbetering hiervan aan te dragen.

Opvallend hierbij is dat de markt financiële voordelen ziet in uitgekiende ontwerp- en uitvoeringstechnieken met innovatieve contractering. De bijdragen van de markt vormen een goede basis voor het voorstel van de regio aan de minister voor de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden.”

Korte samenvatting plannen prijswinnaars

1ste Prijs: BAM Civiel BV. en Van Oord Nederland BV. met het plan “Fast Forward”

Het plan omvat het op goedkopere wijze bouwen van een grote zeesluis met een uitgekiende aanbesteding en uitvoering in combinatie met een publiek-privaat samenwerkingsconcept (Design Build Finance Maintain). Benuttingsmaatregelen in de voorhaven van het sluizencomplex leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van deze inzending. De bestaande middensluis wordt opgeheven.

2de Prijs: Ballast Nedam Infra en Ecorys met het plan “de Hollandsche Poort”

Partijen stellen voor om een grote nieuwe zeesluis te bouwen aan de noordzijde van de bestaande Noordersluis en om een diepe insteekhaven te realiseren bij het CORUS-terrein. De bestaande middensluis wordt opgeheven. Gesteld wordt dat door een Design Build Finance Maintain contractvorm en door het gebruik van nieuwe materialen kostenreducties te realiseren zijn. Aanvullend hierop wordt aandacht besteed aan mogelijkheden voor het genereren van extra baten door projecten die niet direct gerelateerd zijn aan het sluizencomplex.

Gedeelde 3de prijs: Raadgevend Ingenieursbureau Lievense bv. met het plan “Een nieuwe sluis van zand”

Dit plan gaat uit van een nieuwe grote sluis die wordt gesitueerd aan de zuidzijde van de bestaande Noordersluis. De bestaande middensluis wordt opgeheven. Ook komt er een nieuwe insteekhaven ter plaatse van de Averijhaven. De toegang is geschikt voor schepen tot 60 ft. Met name wordt gefocust op het zand dat bij het baggeren vrij komt en de mogelijkheden om dit te hergebruiken om zo de baten te vergroten. Hiervoor worden PPS-constructies voorgesteld.

Gedeelde 3de prijs: Arcadis, NIB Consult, CFE en Incontrol met het plan “De Vergrote Noordersluis


Dit plan kenmerkt zich door het feit dat de bestaande Noordersluis wordt verlengd en verbreed tot de afmetingen van een grote zeesluis met een unieke deurconstructie, de ARCADE sluisdeur.

Historie
De prijsvraag is op 21 juli 2004 uitgeschreven door de projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden; een samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam en Velsen, de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de ondernemersvereniging Regio Amsterdam. Rijkswaterstaat stelt aan deze projectorganisatie kennis en ervaring beschikbaar. Doel van de prijsvraag was om zoveel mogelijk haalbare en betaalbare ideeën te verzamelen zodat ook in de toekomst een goede zeetoegang voor Zeehavens Amsterdam (Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam) kan worden gegarandeerd.

Prijzen

De projectorganisatie heeft voor de eerste prijs een bedrag beschikbaar gesteld van 120.000 euro en voor de tweede prijs 60.000 euro. De winnaars van de derde prijs krijgen geen geldbedrag maar een immateriële beloning in de vorm van bekendheid van het plan en de makers o.a. in het eindrapport aan de Minister en presentatie op het jaarlijkse Havengildediner. Deze immateriële beloning krijgen ook de winnaars van de eerste en de tweede prijs.

Beoordeling

Eenentwintig partijen, waaronder de meeste Nederlandse aannemers, evenals gerenommeerde ingenieurs- en adviesbureaus maar ook privé personen, hebben aan de prijsvraag meegedaan. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie onder leiding van professor ir. E. Horvat, emeritus hoogleraar Ondergronds Bouwen aan de TU Delft. De beoordelingscriteria zijn vastgelegd in een zogeheten ´Uitvraagdocument Ontwikkelingscompetitie´, dat Europees is aangekondigd en dat bij de aankondiging van de prijsvraag beschikbaar is gesteld.

Resultaat

De ingezonden ideeën vormen een bijdrage aan het onderzoek van de projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden. Naast de inbreng van de marktpartijen worden in het onderzoek ook de oplossingen van Rijkswaterstaat meegenomen.

Voortgang

De bestuurders uit de regio zullen op 18 november 2004 aan minister Peijs een voorstel voor de verbetering van de zeetoegang aanbieden. Vervolgens zal de minister het voorstel bestuderen en haar standpunt bepalen. Het is dus niet per se zo dat de winnende inzending wordt uitgevoerd. Ook heeft de inzender niet de garantie dat hij in aanmerking komt voor uitvoering van het project dat eventueel uit het overleg tussen de regio en het rijk voortkomt.