Afspraken over verbetering zeetoegang IJmuiden

Tijdens een bestuurlijk overleg vandaag tussen ministers Peijs en Dekker van Verkeer en Waterstaat en VROM met regiobestuurders van de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland zijn procesafspraken gemaakt rondom de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden. Er is afgesproken om gezamenlijk naar de mogelijkheden voor innovatieve en goedkope oplossingen te zoeken en de financieringsmogelijkheden op een rij te zetten. In het najaar kan over de resultaten hiervan verder gesproken worden. Het oorspronkelijk plan voor een nieuwe zeesluis die 800 miljoen zou kosten is door het CPB negatief beoordeeld. Rijk, provincie en gemeente benadrukten allen het belang van de zeehavens aan het Noordzeekanaal voor de economie. In totaal bieden de zeehavens aan ongeveer 70.000 mensen werk en wordt er jaarlijks 5 miljard euro verdiend.

Minister Peijs heeft bovendien tijdens het overleg aangegeven de komende jaren totaal 70 miljoen euro uit te trekken voor verbeteringen en groot onderhoud in het Noordzeekanaal en de Voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden.

Het groot onderhoud bestaat uit drie projecten. Het eerste is het uitbaggeren van het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt het Middensluiseiland ingekort waardoor schepen in de Voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden beter kunnen manoeuvreren. Als laatste wordt de zogenaamde ‘Hempukkel’ verwijderd. De Hempukkel is het oude talud van de Hemspoorbrug waardoor op die plek het Noordzeekanaal smaller is.

Afspraken over verbetering zeetoegang IJmuiden | Infrasite

Afspraken over verbetering zeetoegang IJmuiden

Tijdens een bestuurlijk overleg vandaag tussen ministers Peijs en Dekker van Verkeer en Waterstaat en VROM met regiobestuurders van de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland zijn procesafspraken gemaakt rondom de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden. Er is afgesproken om gezamenlijk naar de mogelijkheden voor innovatieve en goedkope oplossingen te zoeken en de financieringsmogelijkheden op een rij te zetten. In het najaar kan over de resultaten hiervan verder gesproken worden. Het oorspronkelijk plan voor een nieuwe zeesluis die 800 miljoen zou kosten is door het CPB negatief beoordeeld. Rijk, provincie en gemeente benadrukten allen het belang van de zeehavens aan het Noordzeekanaal voor de economie. In totaal bieden de zeehavens aan ongeveer 70.000 mensen werk en wordt er jaarlijks 5 miljard euro verdiend.

Minister Peijs heeft bovendien tijdens het overleg aangegeven de komende jaren totaal 70 miljoen euro uit te trekken voor verbeteringen en groot onderhoud in het Noordzeekanaal en de Voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden.

Het groot onderhoud bestaat uit drie projecten. Het eerste is het uitbaggeren van het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt het Middensluiseiland ingekort waardoor schepen in de Voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden beter kunnen manoeuvreren. Als laatste wordt de zogenaamde ‘Hempukkel’ verwijderd. De Hempukkel is het oude talud van de Hemspoorbrug waardoor op die plek het Noordzeekanaal smaller is.