Persverklaring RandstadRail

Dit is een gezamenlijke persverklaring van het Stadsgewest Haaglanden, de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, de vervoerder HTM, Siemens en de projectorganisatie RandstadRail

Den Haag – Betrokken partijen van RandstadRail in Haaglanden, te weten het Stadsgewest Haaglanden, de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, de vervoerder HTM en de projectorganisatie RandstadRail, zijn van mening dat de ingebruikname van RandstadRail 4 op 29 oktober 2006, veilig en verantwoord was. Daarmee spreken de betrokken partijen de berichten in de Volkskrant van 26 januari 2007 tegen dat de ingebruikname van RandstadRail onverantwoord zou zijn geweest. Naar aanleiding van de actuele problemen met RandstadRail zijn diverse onderzoeken gestart naar zowel de techniek als de organisatie van RandstadRail.

Siemens
Siemens heeft in juli 2006 als leverancier van het spoorbeveiligingssysteem (niet van de wissels) de projectorganisatie RandstadRail een algemene waarschuwing gegeven over schade die veroorzaakt werd tijdens de bouwperiode en storingen bij de wissels die ook in deze periode optraden. De projectorganisatie heeft deze waarschuwing ter harte genomen en hierover contact gezocht met de leverancier van de wissels. Sinds die melding zijn de problemen aangepakt en opgelost en kon Siemens de testen voortzetten. Het Stadsgewest Haaglanden en Siemens betreuren het dat in de berichtgeving een onjuist beeld over deze waarschuwing is ontstaan.

Veiligheid
Uitgangspunt voor de ingebruikname van RandstadRail is te allen tijde het groene licht geweest dat door zowel het vervoersbedrijf, de safety manager en de Independent Safety Assessors is afgegeven. Op basis daarvan heeft de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) de veiligheid getoetst en het spoor vrijgegeven. Onterecht wordt in de media gesuggereerd dat de projectorganisatie de IVW zou hebben moeten informeren over de voortgang van het project tijdens de voorbereidende fase.

Proefbedrijf
Tijdens het proefbedrijf stond het testen van de veiligheid en het testen van de dienstregeling centraal. Gedurende de eerste twee weken van het proefbedrijf is de veiligheid getest en zijn er storingen geconstateerd én verholpen. Vervolgens is gedurende drie dagen de logistiek van de volledige dienstregeling getest. Omdat afbouwwerkzaamheden nog niet waren voltooid op lijn 3 is besloten om op 29 oktober 2006 een gedeelte van RandstadRail 4 in gebruik te nemen. Inmiddels was de pendel tussen Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp al in gebruik genomen.

Betrokken partijen richten hun energie de komende tijd op het zo spoedig mogelijk veilig en verantwoord laten rijden van RandstadRail voor de reiziger.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden