Gemeente Groningen: Tussentijdse maatregelen om verbinding centrum en Vinkhuizen te verbeteren

Volgende fase Aanpak Ring West

Uit onderzoek blijkt dat de westelijke ringweg op de huidige plek de beste oplossing is. Dit jaar wordt deze variant verder uitgewerkt. Daarop vooruitlopend wil het college van B&W met drie tussentijdse aanpassingen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tussen Vinkhuizen en het centrum verbeteren. Deze maatregelen hebben ook een positief effect op de leefbaarheid.

De drie tussentijdse aanpassingen zijn het resultaat van gesprekken met de omwonenden. De reconstructie van de Ring West is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van Groningen als compacte duurzame stad en om de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. De razendsnelle ontwikkeling van de Reitdiepzone van een industriegebied naar een woonwijk vraagt ook om aanpassingen van de Ring West.

Drie aanpassingen

De ontsluiting van het woon- en winkelgebied Reitdiephaven op de rotonde bij de aansluiting van de Professor Uilkensweg op de N355 wordt verbeterd.

De fietstunnels (kruising Siersteenlaan – Pleiadenlaan en ter hoogte van de Friesestraatweg) worden door het verwijderen van struiken, het eventueel verleggen van het fietspad en meer licht in de tunnel zelf veiliger.

Onderzocht wordt wat het effect is van nieuwe, innovatieve, lage geluidsschermen met lamellen die het geluid afbuigen. Deze lagere geluidsschermen zijn maximaal 1 meter hoog. Zo vormen ze geen visuele en fysieke barrières.

Planning

Samen met de provincie werkt de gemeente de komende tijd aan het voorkeursalternatief. Deze bestaat uit een deels tot gehele verdiepte ligging op bestaand tracé met verbetering van het aanliggende en kruisende fietsnetwerk, een hoogwaardige ruimtelijke inpassing en duurzame uitwerking op met name het gebied van energiebesparing, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook wordt hierbij gekeken naar de benodigde financiering. In 2022 stellen de gemeenteraad en de Provinciale Staten het voorkeursalternatief vast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Groningen