Projecten gezocht betere kwaliteit PMD bedrijfsafval via gedragsaanpassing

Wilt u de kwaliteit van het gescheiden PMD-verpakkingsafval in uw organisatie verhogen door bijvoorbeeld medewerkers of bezoekers positief te beïnvloeden? Maak dan gebruik van de ondersteuning die Rijkswaterstaat u biedt.

Rijkswaterstaat is het programma ‘Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval’ van bedrijven gestart om u – ondernemer of organisatie – te helpen het restafval te verminderen door anders met PMD-verpakkingsafval om te gaan.

Onderdeel van dit programma is ‘Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding’. Met ondersteuning van Rijkswaterstaat ontwikkelt u een pakket aan maatregelen voor gedragsbeïnvloeding van doelgroepen zoals bezoekers, toeristen, schoonmakers of anderstaligen. Het stimuleren van deze doelgroep is doorslaggevend bij het bereiken van een goede kwaliteit PMD-verpakkingsafval. U ontvangt een ondersteuning van EUR 30.000 (excl. BTW) voor het opstellen van een pakket aan gedragsmaatregelen.

Met deze ondersteuning verbetert u de kwaliteit van uw afvalscheiding van PMD-verpakkingsafval. Hierdoor kan dit afval beter gerecycled worden. Hiernaast worden de ‘lessons learned’ beschikbaar gemaakt voor andere bedrijven en organisaties.

Projectvoorstel indienen voor 15 december

Projectvoorstellen moeten voor 15 december 2018 zijn ingediend, waarna er twee projecten worden geselecteerd die de ondersteuning ontvangen. Meer actuele informatie vindt u op www.pmdbedrijfsafval.nl. Daar vindt u ook de voorwaarden voor het indienen van uw projectvoorstel. Er is één projectvoorstel per organisatie mogelijk. Via de website kunt u een format voor een projectvoorstel vinden.

Meer projecten binnen het programma

Het programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ van Rijkswaterstaat omvat drie projecten:

  • Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval;
  • Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding;
  • Preventie en hergebruik van verpakkingen.

Rijkswaterstaat is het programma ‘Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval’ van bedrijven gestart om u – ondernemer of organisatie – te helpen het restafval te verminderen door anders met PMD-verpakkingsafval om te gaan. Met deze 3 projecten proberen we vanuit verschillende invalshoeken oplossingen te vinden voor vermindering en recycling van PMD bedrijfsafval.

Rijkswaterstaat en PMD-bedrijfsafval

Rijkswaterstaat werkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. In 2030 willen we daarom de helft minder primaire grondstoffen gebruiken én volledig circulair werken. De afkorting PMD staat voor: verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Rijkswaterstaat wil met het programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ bedrijven en organisaties helpen om minder restafval te produceren en meer te recyclen. Dit is een onderdeel van het programma VANG Buitenshuis. Dit project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Meer informatie:

www.pmdbedrijfsafval.nl

PMDbedrijfsafval@rws.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat