Start inspraak Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel

Reageren op de Overijsselse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van 29 september tot en met 17 november 2016

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-Omgevingsvisie en de ontwerp-Omgevingsverordening vastgesteld. Dit betekent dat een inspraakperiode binnenkort ingaat. Deze duurt van 29 september tot en met 17 november 2016. In deze periode liggen de ontwerpen van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en de bijbehorende Catalogus Gebiedskenmerken ter inzage. Ook de Leefomgevingskwaliteiteffectrapport (LOK-ER, brede MER) opgesteld voor de Omgevingsvisie ligt ter inzage. In deze inspraakperiode heeft iedereen gelegenheid te reageren op de ontwerpen door een zienswijze in te dienen bij de provincie Overijssel.

Inloopbijeenkomsten
Tijdens de ter inzage periode organiseren we zes inloopbijeenkomsten waar de Overijsselaars zich laten informeren over de ontwerpen. De bijeenkomsten vinden plaats van 15.00 uur tot 20.00 uur, met uitzondering van de bijeenkomst in Zwolle: deze is van 16.00 uur tot 19.00 uur:
Ommen Tante Pos, Markt 17, 7731 DB Ommen 6 oktober 2016
Raalte Leeren Lampe, Almelosestraat 2, 8102 HD Raalte 11 oktober 2016
Zwartsluis Hotel Zwartewater, De Vlakte 20, 8064 PC  Zwartsluis 13 oktober 2016
Weerselo Horecabedrijf Ensink, Lemselosestraat 4, 7595 MN  Weerselo 25 oktober 2016
Markelo Zalencentrum De Poppe, Holterweg 23, 7475 AT  Markelo 26 oktober 2016
Zwolle Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle 14 november 2016

O-team
Nieuw is het O-team. Een team van deskundigen gaat de provincie Overijssel in om uitleg te geven over de ontwerpen: Wat gaat er veranderen? Welke nieuwe instrumenten worden gebruikt en wat is de relatie tussen de Omgevingsvisie en Omgevingswet? Hoe ziet de planning eruit? Het O-team is aanwezig bij de inloopbijeenkomsten en kan op aanvraag op locatie komen. Het O-team is het mobiele team van deskundigen voor iedereen die zich bezig houdt met het Overijsselse omgevingsbeleid in de brede zin. Denk aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en inwoners.

Inkijken
De ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening, inclusief Catalogus Gebiedskenmerken en Leefomgevingskwaliteiteffectrapportage (LOK-ER, brede MER) liggen vanaf 29 september 2016 tot en met 17 november 2016 ter inzage: online op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.omgevingsvisie.nl De offline versies (1) liggen in het stadhuis of gemeentehuis van Overijsselse gemeenten, bij de waterschappen en bibliotheken.

Inspraakproces / planning
De inspraakprocedure gaat van start met de terinzagelegging van 29 september t/m 17 november 2016. Na de terinzagelegging betrekken GS en PS de zienswijzen (die zijn binnen gekomen binnen de termijn van ter visie legging) bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Volgens de planning zal GS in het voorjaar van 2017 het definitieve ontwerp van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan PS ter besluitvorming aanbieden.

Meer over de Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie in 60 seconden uitgelegd. Bekijk de animatiefilm via omgevingsvisie.nl!

(1) De waterbijlagen Kostenoverzicht waterbeheer, Functietoekenning waterbeheer, Kaderrichtlijn Water Overijssel, Factsheets KRW waterlichamen, Waardevolle kleine wateren, Redeneerlijn strategische reservering grondwatervoorraden, Methodiek Gebiedsgerichte grondwaterbeheer en de Normering wateroverlast zijn alleen op het provinciehuis (Luttenbergstraat 2 te Zwolle) en in het Twentehuis (Nijverheidsstraat 30 te Enschede) in te zien. Deze bijlagen worden vanwege de omvang slechts tweemaal afgedrukt. In de digitale Omgevingsvisie is een link opgenomen naar alle bijlagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel