Opening renovatieproject openbare verlichting in Dongeradeel

Gemeente Dongeradeel gaat voor Duurzaam!

Vrijdag 16 september 2016 is het renovatieproject openbare verlichting in Dongeradeel geopend. Hierbij vervangt CityTec de bestaande straatverlichting door duurzame led-verlichting. CityTec complimenteert de gemeente Dongeradeel met deze duurzame beslissing!

Bij de opening overhandigde Fred Corzilius van CityTec op de Woudweg te Dokkum aan wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel een nieuw led-armatuur. Tot het einde van het jaar worden ruim 800 led-lampen geplaatst. Daarnaast worden bijna 200 nieuwe lichtmasten geplaatst.

Voordelen
Het vervangen van de lampen heeft veel voordelen voor de gemeente en haar inwoners:

  • Minder ‘lichtvervuiling’ met led-verlichting.
  • Meer veiligheid voor inwoners: Door led-verlichting zijn voetgangers, fietsers en andere weggebruikers beter zichtbaar.
  • Meer verlichting ’s nachts: Met de oude lampen ging ’s nachts 40% van de lampen uit. Nu blijven de lampen de hele nacht branden (hoewel ’s nachts minder fel).
  • Verlaging CO2 verbruik.
  • Financiële voordelen: De ‘oude’ lampen moeten elke 2,5 jaar vervangen worden. De nieuwe verlichting gaat zeker 20 jaar mee.

Aanbesteding en kosten
Het werk is door een Europese aanbesteding gegund aan CityTec. CityTec is onderdeel van Stedin. De kosten ad € 400.000,-van de nieuwe verlichting worden betaald uit het reservefonds openbare verlichting Dongeradeel.

Reeds vervangen
De werkzaamheden zijn gestart op maandag 29 augustus 2016 in de dorpen Paesens, Lioessens, Anjum, Morra, Bornwird, Hiaure, Hantumhuizen, Engwierum en Ee zijn de armaturen al vervangen. Deze bewoners reageren positief op de nieuwe verlichting! Vorige week is gestart in Dokkum. Hierna volgen nog meer dorpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CityTec