Kansen en keuzes voor een nieuw en groter centrum van Utrecht

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Dit grotere centrum zal nauw verbonden zijn met de historische binnenstad. Er wordt nu al gebouwd op een groot aantal plekken rondom het station, maar het centrum van Utrecht heeft meer ruimte nodig, zeker als de stad blijft groeien naar 400.000 inwoners in 2030. De gemeente organiseert op zaterdag 24 september 2016 het stadsgesprek Stadslab on Tour over het nieuwe deel van het centrum. Iedereen kan dan meekijken, meedenken en meepraten over de plannen en vraagstukken.

De gemeente heeft grote en vernieuwende ambities met het toekomstige nieuwe centrum van Utrecht. Zoals hoogstedelijke bouw verbinden met veel ruimte voor groen en water, fietsers en voetgangers. Met het benutten van nieuwste inzichten en technologieën over duurzaamheid, gezondheid, milieu en mobiliteit om van dit nieuwe deel van het centrum een prettige plek te maken voor mensen om te werken, wonen en ontspannen.

Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied): ‘Hoe geven we samen vorm aan dit nieuwe deel van het centrum? Welke kansen zien we? Welke keuzes maken we? Voor bijvoorbeeld veel groene straten naast kantoren en bedrijfjes. Een plek waar mensen te voet hun dagelijkse boodschappen doen, de fiets pakken naar hun geparkeerde auto en waar mensen ’s avonds of tijdens hun lunchpauze wandelen langs het water. Dat gesprek gaan we met elkaar voeren de komende tijd.’

Samen bouwen aan de stad
Voordat de bouw in 2023 kan starten, zijn er nog veel keuzes te maken en vragen te beantwoorden. In het Stadslab hebben de afgelopen tijd al veel gesprekken met bewoners, belangengroepen en ondernemers plaatsgevonden. Op zaterdag 24 september krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten tijdens het stadsgesprek op locatie, in het toekomstige nieuwe stadsdeel van Utrecht. In het Beatrixgebouw is die dag tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te zien en te doen. Elk uur start een tour door het gebied.

Van Toekomstvisie naar Structuurvisie
De Toekomstvisie Utrecht Centrum – a Healthy Urban Boost is in 2015 door de raad vastgesteld. De ambities daaruit worden nu uitgewerkt in een structuurvisie voor het Jaarbeursgebied en Westplein. Een tussenstap zijn zeven keuzedocumenten, waarin alle keuzes en mogelijke scenario’s voor de inrichting van het toekomstige nieuwe centrum in beeld zijn gebracht. Ze behandelen prangende kwesties over identiteit, structuur, stad op ooghoogte, gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit & parkeren en ontwikkelstrategie: Wat is de mate van stedelijkheid die past bij Utrecht? Hoe maken we van het Westplein een aantrekkelijk plein? Hoe organiseren we het parkeren op afstand? Hoe garanderen we de bereikbaarheid van de historische binnenstad terwijl ook Lombok goed verbonden wordt met de stad? Kiezen we voor veel kleinere parkjes of één groot stadspark? Hoe zorgen we voor een zo energieneutraal mogelijk gebied?

Vervolg
De komende weken wordt over deze keuzedocumenten verder van gedachten gewisseld met bewoners en belanghebbenden partijen in de stad. De totale opbrengst aan ideeën en resultaten uit de gesprekken wordt gebruikt als input voor de structuurvisie. Architectuurcentrum Aorta zal in oktober een bijeenkomst organiseren om te reflecteren op de uitkomsten van het stadsgesprek. De structuurvisie wordt dit najaar opgesteld. Na inspraak zal de raad de structuurvisie naar verwachting in de zomer van 2017 vaststellen. In 2023 komt grond van Jaarbeurs vrij voor ontwikkeling door de gemeente en kan met de bouw gestart worden.

De keuzedocumenten dienen als inspirerende bron van informatie voor het stadsgesprek Stadslab on Tour over het nieuwe deel van het centrum op zaterdag 24 september, van 10.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het stadsgesprek door een mail te sturen naar stadslab@utrecht.nl

Meer informatie
Meer informatie over De Toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost vindt u op www.cu2030.nl/hub

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht