Eindhovense binnenstad als totaalbeleving

Nieuwe Binnenstadsvisie biedt ruimte voor iedereen

Een totaalbeleving. Meer groen, meer water en meer activiteiten waardoor de binnenstad een aangename verblijfplaats wordt. Een binnenstad die ruimte biedt voor slimme en innovatieve oplossingen. Dit vormt de kern van de nieuwe Binnenstadsvisie. Het college van B&W heeft de Binnenstadsvisie vastgesteld en legt hem nu voor aan de gemeenteraad. Zij beslissen hier in september over.

De binnenstad van Eindhoven is het hart van de Brainportregio. Technologie, design en kennis vormen het DNA van de stad. “Het is een stad van denken en doen, maar ook een stad waar iedereen meedoet. Dat vind ik belangrijk, want de binnenstad moet een aangename en betaalbare plaats worden voor iedereen”, vindt wethouder Binnenstad Jakob Wedemeijer. “Daarom ben ik ook trots dat de visie samen met inwoners en vele partners vanuit horeca, retail, cultuur, sport, vastgoed, kennis en de creatieve sector de afgelopen maanden is vormgegeven. Dat maakt dat de visie niet alleen van de gemeente is, maar juist ook van mensen die in de binnenstad verblijven (bezoekers), wonen, ondernemen en werken.”

Aandacht voor groen en water
Partijen die samen hebben gewerkt aan de Binnenstadsvisie kwamen tot een aantal hoofdlijnen. Een gezonde, leefbare stad is belangrijk en dat kan door meer aandacht voor groen en water. Bijvoorbeeld door de aanleg van stadstuinen, maar ook de Dommel en de Gender een meer prominentere rol geven.

Nieuwe inwoners zullen zich met name vestigen in de binnenstad, waardoor een stedelijke dynamiek ontstaat. Echter wel een dynamiek met een menselijke maat; hoewel het inwonersaantal groeit blijft de binnenstad een plek waar mensen zich thuis voelen.

Gezond leefklimaat
In de Binnenstadsvisie krijgen voetgangers, fietsers en modern, duurzaam en snel openbaar vervoer voorrang. Ook hier komt de aandacht voor een gezond leefklimaat naar voren. De stationsomgeving wordt van hoogstedelijke kwaliteit. De binnenstad bestaat verder uit verschillende gebieden met een eigen identiteit. Daarmee is er voor iedereen wel iets aantrekkelijks te vinden.

Het centrum van Eindhoven mag volgens de Binnenstadsvisie een ‘living lab’ zijn. Een slimme stad biedt ruimte voor slimme en innovatieve oplossingen. Eindhoven wil technologie inzetten om het leven van haar inwoners leuker, aangenamer, beter of mooier te maken en biedt daar ruimte voor. Tot slot wordt in de Binnenstadsvisie ingezet op vernieuwend ondernemerschap zoals co-creatie, co-investering en co-exploitatie.

Stip op de horizon
De Binnenstadsvisie is geen blauwdruk. Wel geeft ze richting voor alle partners die samenwerken aan de binnenstad. Het is de stip op de horizon die initiatiefnemers duidelijkheid geeft over hoe Eindhoven wil inspelen op maatschappelijke opgaven en veranderingen in de samenleving. Het is een stip die uitdaagt en ruimte voor eigen initiatief laat.

Meer informatie
Raadsvoorstel Binnenstadsvisie

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Eindhoven