Inschrijving Schreudersprijs 2016 open tot 15 september

Bent u tussen 1 september 2014 en 15 september 2016 afgestudeerd aan een Nederlands hogeschool of universiteit met een onderzoek op het gebied van ondergronds bouwen? Dan kunt u zich aanmelden voor de Schreudersstudieprijs 2016 en meedingen naar de eeuwige roem en 2500 euro.

Via het online formulier kunt u zich aanmelden voor de Schreudersstudieprijs 2016. U ontvangt daarna verdere instructies. Als uw aanmelding wordt goedgekeurd, dient u uw afstudeerverslag digitaal als pdf en fysiek per post toe te sturen.

Aanmeldingen dienden binnen te zijn vóór 15 september 2016 12.00 uur.

Reglement
In het reglement staan alle procedures en voorwaarden beschreven. Zo wordt onder ‘ondergronds bouwen’ ongeveer alles verstaan wat menselijke activiteiten beneden maaiveld mogelijk maakt. Ook geheel of gedeeltelijk boven maaiveld gelegen constructies kunnen hieronder vallen, namelijk als zij met grond worden afgedekt.

Alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de prijs, zoals bijvoorbeeld planologie, stedenbouwkunde, architectuur, landschapsarchitectuur, economie, rechtswetenschappen, zintuigfysiologie, bouwkunde, civiele techniek en werktuigbouwkunde. Een aantal vakgebieden zijn juist uitgesloten, zoals mijnbouw (winning van grondstoffen) en winning van (drink-)water en thermische energie (warmte/koude).

Voor de beoordeling van de ingezonden afstudeerprojecten worden de volgende criteria gehanteerd:

  • De mate van stimuleren van ondergronds bouwen
  • De mate van innovatie en/of inventiviteit
  • De eventuele bruikbaarheid voor de praktijk
  • De mate van diepgang

Op 8 december 2016 worden de prijzen en eventuele eervolle vermeldingen uitgereikt tijdens het COB-congres, waarvoor ook alle genomineerden worden uitgenodigd.

Categoriën
Er worden twee prijzen toegekend: één in de categorie conceptuele projecten (architectuur, planologie, stedenbouw, etc.) en één in de categorie techniek (civiele techniek, werktuigbouw, etc.). Bij het aanmelden kan de kandidaat aangeven tot welke categorie het afstudeerproject volgens hem of haar behoort. De jury beslist dit echter definitief bij het toekennen van de prijzen.

Jury 2016

  • prof.ir. A.Q.C. (Aad) van der Horst, voorzitter (TU Delft en BAM Infraconsult)
  • ir. L.A. (Leo) van Gelder (Hogeschool Rotterdam, Bouwkunde en Civiele Techniek)
  • dr.ir. F.D. (Frank) van der Hoeven (TU Delft, Bouwkunde)
  • ir. H.O. (Hans) Moll (Betonvereniging/Management Consultant)
  • ir. P.P.E. (Paul) Wintermans (Quist Wintermans architecten)
  • E.M. (Ellen) van Eijk, secretaris (COB)

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van COB

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: COB Centrum Ondergronds Bouwen