Minister Schultz van Haegen ontvangt advies Stedelijke Herverkaveling

Op donderdag 10 juli heeft de voorzitter van de Commissie Stedelijke Herverkaveling Duco Stadig het rapport 'Grenzen Verschuiven' aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van het ministerie en geeft een uitwerking van de mogelijkheid van een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling. Stedelijke herverkaveling is een instrument dat bedoeld is om het voor eigenaren makkelijker te maken om hun grond te ruilen.

Stedelijke Herverkaveling

Wanneer eigendomsverhoudingen een gewenste ontwikkeling belemmeren, kan stedelijke herverkaveling mogelijk een oplossing bieden. Bijvoorbeeld bij de herstructurering van krimpende of verouderde bedrijventerreinen, kantoorparken of winkelgebieden, maar ook bij de herstructurering van stedelijk gebied. Tot voor kort gebruikten gemeenten het instrument van de onteigening om patstellingen op te lossen. Echter, als betrokken eigenaren het vrijwillig met elkaar kunnen oplossen heeft dat de voorkeur.

Advies

In het rapport 'Grenzen Verschuiven' komt de commissie Stedelijke Herverkaveling met het advies dat er overgegaan kan worden tot gedwongen grondruil, indien herverkaveling op basis van vrijwilligheid niet lukt. Opgelegde herverkaveling is dan aan de orde als een voldoende grote meerderheid van de eigenaren erom vraagt, maar ook als de gemeente zelf het initiatief neemt en de meerderheid van de eigenaren meekrijgt. Minister Schultz van Haegen gaat het rapport van de commissie bestuderen en zal het gebruiken om uiteindelijk te komen tot een welafgewogen oordeel over een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling.

Subcommissie Stedelijke Herverkaveling

Tijdens het overleg van de minister van Infrastructuur en Milieu met de voorzitters van de 5 adviescommissies voor de Omgevingswet bij Eenvoudig Beter op 11 juni 2013 is geconstateerd dat het wenselijk is dat in de Omgevingswet het onderwerp Stedelijke Herverkaveling zal worden geregeld. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de Adviescommissie Wonen en Cultuur in nauwe samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een subcommissie Stedelijke Herverkaveling vormde die tot taak kreeg om een uitgewerkt voorstel te doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)