ARCADIS brengt Twente in kaart

De leidende wereldwijd opererende ontwerp- en adviesorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving ARCADIS heeft opdracht gekregen om voor alle veertien Twentse gemeenten de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op te bouwen. De BGT wordt dé gedetailleerde en wettelijk verplichte digitale kaart van en voor heel Nederland, waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn vastgelegd. Dat maakte ARCADIS dinsdag bekend, zonder financiële details te vermelden.

Alle Nederlandse gemeenten hebben samen met de provincies, waterschappen, de ministeries van Defensie, EZ en Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en ProRail de zorg voor het opbouwen en bijhouden van de geografische gegevens in de BGT. De BGT moet op 1 januari 2016 landelijk gereed zijn en alle overheden moeten deze vanaf 1 januari 2017 voor alle ruimtelijke plannen en activiteiten als onderlegger gebruiken.

In de regio Twente hebben alle veertien gemeenten, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel de handen ineen geslagen om de BGT-opbouw gezamenlijk te realiseren, met behulp van de markt. Na een lange aanbestedingsprocedure én een pittige pilot is ARCADIS erin geslaagd in één klap zestien contracten te bemachtigen voor de veertien gemeentes, het waterschap en de provincie Overijssel. Voor de regio Twente moet de opbouw over een jaar gereed zijn.

Voor de regio Twente illustreert deze gezamenlijke opdracht de voordelen van samenwerking. Zowel voor de regio Twente als voor ARCADIS is de start van deze opdracht een mijlpaal, waar met veel belangstelling naar wordt gekeken, want nog niet eerder is er een gezamenlijke opdracht van deze omvang voor de BGT verstrekt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV