Natuurmonumenten: Nieuwe natuurwet maakt natuur kopje kleiner

Staatssecretaris Henk Bleker lanceert een voorstel voor een natuurwet, dat nergens naar lijkt, aldus Natuurmonumenten. Alleen als het van Europa moet, worden dier- en plantensoorten wettelijk beschermd. Typische Nederlandse soorten als bijvoorbeeld de das, de rivierkreeft en de vuursalamander vallen buiten de boot, stelt Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten. Zelfs de egel moet het ontgelden.

Unieke natuurgebieden bijvoorbeeld in het Groene Hart (denk aan de Kamerikse Nessen) verliezen hun wettelijk beschermde status.

Het grote, tot de verbeelding sprekende, wild gaat zware tijden tegemoet. De mogelijkheden voor de jacht op bijvoorbeeld wilde zwijnen, herten en andere diersoorten en ook vogels zoals grauwe gans en smient, worden sterk vergroot.

Staatssecretaris Bleker zegt dat deze wet ervoor moet zorgen dat mensen ‘een prettig gevoel’ bij de natuur krijgen. Jan Jaap de Graeff vindt dit een regelrechte ‘gedachtenkronkel’. ‘Mensen zien natuur niet als een probleem, Bleker ziet de natuur als een probleem, en dat blijkt ook wel uit deze nieuwe wet. Samen met zestien miljoen natuurliefhebbers in dit land zullen we ons de komende tijd inzetten voor een wet die de bescherming van onze schaarse natuur goed regelt.’

De nieuwe natuurwet integreert drie wetten wat op zich een welkome vereenvoudiging is. De wet biedt ook de gelegenheid tot maatwerk op provinciaal en lokaal niveau. ‘Het wetsontwerp bevestigt echter onze indruk dat natuur een bijzaak is voor dit kabinet’, aldus De Graeff.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Natuurmonumenten