Bouwend Nederland: Rijksbegroting: ‘Het loont om te investeren’

De belangrijkste maatregel voor 2012 had Bouwend Nederland al voor de publicatie van de rijksbegroting 2012 binnengehaald: de tijdelijke verlaging van de overdrachtbelasting van zes naar twee procent. “Een belangrijk middel om de somberheid op de markt te verdrijven”, meent voorzitter Elco Brinkman. “Maar we gaan ons er natuurlijk wel voor inzetten om er een permanente maatregel van te maken.”

Wat Brinkman zorgen baart is dat het kabinet de garanties voor instappers op de woonmarkt terugschroeft. “We zien dat de nationale hypotheekgarantie weer teruggaat naar het oorspronkelijke niveau, na een tijdelijke verhoging. Dat geeft mensen toch weer minder zekerheid. Het kabinet heeft nu eenvoudig een prachtkans om het vertrouwen op de woningmarkt terug te winnen, door snel extra maatregelen te serveren bij de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld met het handhaven van een hogere NHG.”

“Als er van de banken ook snel weer maatwerk komt in de hypotheekverstrekking geeft dat juist een slinger aan de hele woningmarkt”, vindt Brinkman. “De verlaging maakt het voor starters makkelijker een huis te kopen en voor doorstromers om te verkopen – en dan mogelijk een nieuwbouwhuis te kopen. Dat gaat echt werken – maar snelheid en daadkracht is geboden.”

Voorzitter Brinkman is blij dat de infrastructuur, ondanks de stortvloed aan bezuinigingen op de totale rijksbegroting, in 2012 relatief weinig hoeft in te leveren. “De infrastructuur heeft kennelijk topprioriteit van het kabinet. Ze erkent hiermee dat de infrastructuur belangrijk is voor de verdiencapaciteit van ons land.” Op dat punt verschilt de rijksoverheid duidelijk van de decentrale overheden, constateert Brinkman. “Die leggen de prioriteiten bij hun bezuinigingen meer bij handhaving van de voorzieningen voor burgers. En ook de waterschappen zijn terughoudend met nieuwe investeringen in het rioolnet. En dat terwijl de burger liever droge voeten houdt.”

Brinkman erkent dat deze overheden eigen bevoegdheden hebben, maar hoopt dat het rijk hen middels overleg tot andere afwegingen wil verleiden. “Het rijk kan niets afdwingen. Maar ik ben ook avond op avond op pad om regionale partijen ervan te overtuigen dat het loont om te investeren in de woonwijken, de riolering en de wegen.”

Een continue punt van zorg voor Bouwend Nederland is de regelgeving. In de plannen voor 2012 krijgt de Crisis- en Herstelwet, die zorgt voor snellere procedures bij bouwprojecten, een permanent karakter. Een mooie opsteker, meent Brinkman. “Op het moment hebben we ook geen klachten over de werking van de Crisis- en herstelwet, maar mocht die zich in de praktijk aandienen, dan melden we ons weer. “

In de rijksbegroting 2012 kondigt het kabinet een verdere herziening van de bouwregelgeving en het omgevingsrecht aan. Volgens Brinkman is dit hard nodig om de woningproductie op gang te krijgen.

Brinkman stelt vast dat investeringen nodig zijn in de huursector, zorg en scholen. “Er zijn best partijen die willen investeren in het segment van de duurdere huurwoningen, met huren van zeshonderd tot negenhonderd Euro per maand, maar dan moet er in de sfeer van de regelgeving toch meer gebeuren. Het kan toch allemaal wat soepeler.”

Brinkman wil de komende jaren in de wetgeving meer ruimte voor bouwers om zich meer te kunnen toeleggen op onderhoud en beheer. “Scholen en zorginstellingen komen nu naar ons toe met het verzoek om die taken over te nemen. Ze willen zich kunnen toeleggen op lesgeven en verzorging. Dat betekent wel dat hun huisvesting losgemaakt moet worden van de zorg- en onderwijstaken."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland