Zuid-Holland lanceert website Mijn Leefomgeving

Dichterbij kunnen we niet komen. De provincie Zuid-Holland lanceert vandaag de website Mijn Leefomgeving. Met deze site is het mogelijk om inzicht te krijgen in wat de provincie doet gekoppeld aan een locatie in Zuid-Holland. De kerntaken van de provincie komen terug op een kaart van Zuid-Holland. Als u inzoomt op een gemeente staat daar direct ook actueel nieuws bij vermeld over die gemeente. Ook inspraakavonden of andere bijeenkomsten in dit gebied zijn direct te lezen. Met iconen, foto’s en korte tekstjes die oppoppen als je klikt is het een speelse manier om inzicht te krijgen in provinciale informatie.

Gedeputeerde Rogier van der Sande is enthousiast: "Op de site van Mijn Leefomgeving is te zien wat we doen als provincie. Hiermee zijn we zichtbaar en transparant. Door verschillende kerntaken met elkaar te verbinden, geven we inwoners de mogelijkheid om inzicht te krijgen in wat de provincie realiseert."

Waarom een site Mijn Leefomgeving?

Uit verschillende kwantitatieve onderzoeken is gebleken dat bezoekers van de website van de provincie behoefte hebben aan een duidelijk antwoord op de vragen: Wat doet de provincie voor mij? en: Wat heeft de provincie voor invloed op mijn leefomgeving? Met deze website wil de provincie Zuid-Holland een antwoord geven op deze vragen. Inwoners kunnen op een inspirerende manier de activiteiten van de provincie zien. Het geheel draagt bij aan de transparante overheid die de provincie Zuid-Holland wil zijn. Mijn Leefomgeving geeft inzicht in de onderwerpen waar de provincie mee bezig is.

Uitgangspunten Mijn Leefomgeving

De informatie in Mijn Leefomgeving is relevant voor de inwoners van Zuid-Holland. In Mijn Leefomgeving wordt deze informatie als punten op de kaart getoond. Deze punten zijn bijvoorbeeld molens, landhuizen, zwemwater locaties, fietspaden, provinciale landschappen, recreatiegebieden, vaarwegen, bruggen en sluizen, bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Na klikken op een punt verschijnt er een kort tekstje ondersteund door een icoon en een foto. In het tekstje staat wat de betrokkenheid is van de provincie. Met een link in de tekst is het mogelijk om door te klikken naar een webpagina die uitgebreider in gaat op dit onderwerp.

Ingewikkelde documenten zoals beleidskaders waar andere overheden hun beleid op kunnen baseren staan niet in Mijn Leefomgeving. Ook informatie voor bedrijven en andere overheden over hoe een subsidie of vergunning moet worden aangevraagd is in deze omgeving weggelaten.

Meer informatie

Kijk op Mijn Leefomgeving om te zien wat de provincie doet in uw omgeving. Dichterbij komen we niet. mijnleefomgeving.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland