Ed Nijpels volgt Elco Brinkman op als voorzitter van de IABR

5e editie, Making City, opent in april 2012

Vanaf 1 mei 2011 zal Ed Nijpels aantreden als voorzitter van het bestuur van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), een tweejaarlijkse manifestatie op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur Nijpels neemt het stokje over van Elco Brinkman, die vanaf het moment van oprichting in 2001 bestuursvoorzitter was van de IABR. De IABR werkt toe naar zijn 5e editie, Making City, die opent in april 2012.

IABR-directeur George Brugmans: “Elco Brinkman is altijd een zeer betrokken voorzitter geweest en heeft zich, natuurlijk ook los van de IABR, decennialang ingezet voor een goed architectuurklimaat in Nederland. Hetzelfde geldt voor Ed Nijpels. Tenslotte hebben ze twintig jaar geleden samen de aanzet gegeven tot het architectuurbeleid dat wij nu hebben. Dat heeft heel veel opgeleverd. We zien de toekomstige ontwikkelingen met Nijpels als opvolger van Brinkman dan ook met veel vertrouwen tegemoet.”

In 1989 schreven Brinkman als Minister van WVC en Nijpels als Minister van VROM samen de eerste architectuurnota. Dat heeft geresulteerd in het architectuurbeleid zoals het Rijk dat sinds 1991 uitvoert en dat zich de afgelopen decennia met succes heeft ontwikkeld tot een model waar veel andere landen met bewondering naar kijken of zelfs een voorbeeld aannemen.

Nijpels was eerder actief als bestuurder in de architectuurwereld, onder meer was hij voorzitter van het Stimuleringsfonds voor Architectuur van 1993 tot 1999.

Elco Brinkman wordt in juni fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer.

Over de IABR
De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is in 2001 opgericht als een internationale onderzoeksbiënnale vanuit de overtuiging dat architectuur een maatschappelijke waarde heeft. Elke editie van de IABR wordt gedreven door de relatie tussen een actueel sociaal-maatschappelijk vraagstuk en de ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt is dat architectuur kan en moet bijdragen aan het oplossen van een aantal van de meest complexe problemen waar onze samenleving mee te maken heeft.
Het bestuur van de IABR bestaat vanaf 1 mei uit: Ed Nijpels (voorzitter), Adri Duivesteijn, Joost Schrijnen, Saskia Stuiveling en Ton Meijer. Kijk voor meer informatie over de IABR op www.iabr.nl

5e IABR: Making City
De IABR werkt toe naar zijn 5e editie met als thema Making City. Hoofdlocatie van de biënnale is Rotterdam. Daarnaast worden in Almere, Istanbul en Sao Paulo onder meer tentoonstellingen, presentaties en debatten georganiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR)