Programmadirectie Duurzaam inkopen start bij VROM

Op 1 oktober 2007 startte bij het ministerie van VROM de programmadirectie Duurzaam inkopen. Dit team, dat bestaat uit medewerkers van verschillende departementen, gaat het belang van duurzaam inkopen uitdragen en zich bezighouden met de ontwikkeling van criteria, de ondersteuning van overheden, de monitoring en de internationale agendering van duurzaam inkopen. De rijksoverheid wil in 2010 voor 100% duurzaam inkopen. Voor andere overheden geldt een ambitie van minimaal 50%. Het kabinet wil dit najaar afspraken maken met provincies, gemeenten en waterschappen om ook binnen deze organisaties zo snel mogelijk tot 100% duurzame inkoop te komen.

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft duurzaam inkopen door overheden tot een van haar prioriteiten uitgeroepen. Onder leiding van VROM worden duurzaamheidscriteria vastgesteld voor alle relevante productgroepen. Het gaat om zon 80 productgroepen, waaronder kantoormeubelen, papier, catering, energie, maar ook productgroepen in de hele bouw en grond-, weg- en waterbouw. Per productgroep wordt gekeken naar milieu- en sociale aspecten en de beschikbaarheid in de markt. Bij de ontwikkeling van de criteria worden overheden, bedrijven en NGOs actief betrokken. Minister Cramer wil met deze werkwijze criteria ontwikkelen die ambitieus genoeg zijn om een flinke stap voorwaarts te maken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Daarnaast moeten ze direct toepasbaar zijn in aanbestedingen. In 2008 moeten alle criteria gepubliceerd zijn.

Achtergrond

Het kabinet wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft hierbij zelf het goede voorbeeld. Jaarlijks besteden overheidsorganisaties meer dan 40 miljard euro aan inkopen en diensten. Dit vormt een substantieel deel van de markt vooronder andere kantoorartikelen, weg- en bouwwerkzaamheden, transportmiddelen en energie. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls.

Tot programmadirecteur duurzaam inkopen is benoemd Wiana Partakusuma, voorheen directeur facilitair management en coördinerend directeur inkoop bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie ook

Het Dossier Duurzame ontwikkeling op de website van VROM

SenterNovem

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Programmadirectie Duurzaam inkopen start bij VROM | Infrasite

Programmadirectie Duurzaam inkopen start bij VROM

Op 1 oktober 2007 startte bij het ministerie van VROM de programmadirectie Duurzaam inkopen. Dit team, dat bestaat uit medewerkers van verschillende departementen, gaat het belang van duurzaam inkopen uitdragen en zich bezighouden met de ontwikkeling van criteria, de ondersteuning van overheden, de monitoring en de internationale agendering van duurzaam inkopen. De rijksoverheid wil in 2010 voor 100% duurzaam inkopen. Voor andere overheden geldt een ambitie van minimaal 50%. Het kabinet wil dit najaar afspraken maken met provincies, gemeenten en waterschappen om ook binnen deze organisaties zo snel mogelijk tot 100% duurzame inkoop te komen.

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft duurzaam inkopen door overheden tot een van haar prioriteiten uitgeroepen. Onder leiding van VROM worden duurzaamheidscriteria vastgesteld voor alle relevante productgroepen. Het gaat om zon 80 productgroepen, waaronder kantoormeubelen, papier, catering, energie, maar ook productgroepen in de hele bouw en grond-, weg- en waterbouw. Per productgroep wordt gekeken naar milieu- en sociale aspecten en de beschikbaarheid in de markt. Bij de ontwikkeling van de criteria worden overheden, bedrijven en NGOs actief betrokken. Minister Cramer wil met deze werkwijze criteria ontwikkelen die ambitieus genoeg zijn om een flinke stap voorwaarts te maken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Daarnaast moeten ze direct toepasbaar zijn in aanbestedingen. In 2008 moeten alle criteria gepubliceerd zijn.

Achtergrond

Het kabinet wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft hierbij zelf het goede voorbeeld. Jaarlijks besteden overheidsorganisaties meer dan 40 miljard euro aan inkopen en diensten. Dit vormt een substantieel deel van de markt vooronder andere kantoorartikelen, weg- en bouwwerkzaamheden, transportmiddelen en energie. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls.

Tot programmadirecteur duurzaam inkopen is benoemd Wiana Partakusuma, voorheen directeur facilitair management en coördinerend directeur inkoop bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie ook

Het Dossier Duurzame ontwikkeling op de website van VROM

SenterNovem

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM