Hans van der Vlist nieuwe SG Ministerie van VROM

Den Haag – De ministerraad is op 2 februari 2007 akkoord gegaan met de benoeming van ir. J. van der Vlist tot Secretaris-Generaal (SG) van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De benoeming is op 2 februari 2007 ingegaan.

J. (Hans) van der Vlist (1947) was sinds 1 mei 2001 directeur-generaal Milieubeheer bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en sinds het vertrek van de vorige SG, Marjanne Sint, vanaf begin december 2006 reeds waarnemend Secretaris-Generaal op het departement.

Van der Vlist heeft al vele jaren bestuurderservaring. Zo was hij in de periode 1986-1995 lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en in deze functie verantwoordelijk voor de portefeuilles milieu, waterkwaliteit, energie en drinkwatervoorziening. Tussen 1995 en 2001 was van der Vlist Dijkgraaf van het hoogheemraadschap van "Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier" te Edam.

De benoeming van de heer Van der Vlist is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM