Andries Heidema nieuwe voorzitter Stadswerk

Andries Heidema, voorzitter én burgemeester

Ede – Vereniging Stadswerk Nederland heeft sinds 16 november 2006 een nieuwe voorzitter in de persoon van Andries Heidema, burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. Tijdens de algemene ledenvergadering, voorafgaand aan het jaarcongres Beter Aanbesteden, werd hij geïnstalleerd.

Naast burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, is Heidema portefeuillehouder RO, Wonen en Water voor de regio Rivierenland. Eerdere functies waren onder meer die van projectmanager bij het ministerie van VROM voor reconstructieprojecten landelijk gebied. Daarnaast was hij wethouder in Zoetermeer met o.a. stedelijk beheer, water en milieu en wijkbeheer in het pakket.

Gevraagd naar zijn ambitie voor STADSWERK luidt het antwoord: “Voor mij is de uitdaging om samen met bestuur en leden de vereniging verder te versterken als dè inspirerende, waarde(n)volle en gezaghebbende vakorganisatie voor de totale fysieke leefomgeving. Een vereniging die aantrekkelijk en relevant is voor zowel de ervaren als startende professional en voor de organisaties waarbinnen zij werken. Maar ook een vereniging die invloed heeft op het maatschappelijke en politieke debat.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadswerk