Nieuw haventerrein in Rotterdam

Rotterdam – Op 27 november 2006 sluit het Havenbedrijf het Hartelkanaal ten zuiden van de Beerdam (havennummers 6440/6570). De afsluiting is nodig om dit gedeelte van het kanaal te dempen voor de aanleg van een nieuw haventerrein van circa 48 hectare.

Eind 1997 werd dit vaarwater overbodig toen het Havenbedrijf de Beerdam opende. Deze dijk scheidde de Mississippihaven bij de Maasvlakte van het Hartelkanaal.

Het nieuwe haventerrein past in het streven van het Havenbedrijf om zo intensief mogelijk om te gaan met het bestaande haven- en industriegebied. Het gebied zal ingezet worden voor nieuwe havenactiviteiten. Op dit moment vinden hierover onderhandelingen plaats tussen het Havenbedrijf en gegadigden.

Zand
Met de demping is circa 2,5 miljoen kuub zand gemoeid. Dit zand is afkomstig uit de Yangtzehaven in het uiterste noordwesten van de haven. Daar wordt gebaggerd aan de entree van Maasvlakte 2. Het is de bedoeling dat eind 2007 de demping van dit gedeelte van het Hartelkanaal gereed is.

Wachtplaatsen
De nu nog aanwezige wachtplaatsen voor duwbakken aan de zuidzijde van de Mississippihaven en dus ten noorden van de Beerdam, blijven bestaan totdat er in de Zuidwesthoek van de Hartelhaven vervangende afmeerpalen voor duwbakken zijn geplaatst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam