Verzet Milieudefensie tegen aanleg 2e Maasvlakte

Vuile tweede Maasvlakte slecht plan

Amsterdam – De overheid wil de Rotterdamse haven uitbreiden via een tweede Maasvlakte. Het plan is om veel land te winnen op de Noordzee, voor de vestiging van minstens 1000 hectare bedrijvigheid. Kosten van het project: bijna vier miljard euro. Start aanleg: ergens tussen 2010 en 2015. Besluitvorming: de komende jaren.

De overheid verwacht dat vooral containerverwerkingsbedrijven zich vestigen op de tweede Maasvlakte. Deze bedrijven slaan containers over naar een ander vervoermiddel. De goederensector (zeescheepvaart, vrachtauto’s, binnenvaart, soms trein) is een zwaar concurrerende sector die weinig winst maakt. Ze levert ook weinig werk op. Als de Maasvlakte vol zou zijn, zouden er volgens de studies van de overheid maximaal 2700 mensen werken.

De pijlen zijn nu gericht op een tweede Maasvlakte. Het project lijkt op dat van de Betuwespoorlijn vanaf de Rotterdamse haven naar Duitsland. Dat kostte vijf miljard euro en gaat naar het zich laat aanzien niks opleveren. Uitgezonderd geldverspilling en aantasting van natuur en landschap.

De goederensector groeit als kool en veroorzaakt grote milieuproblemen. De uitstoot van stoffen die klimaatverandering veroorzaken, stijgt voor vrachtauto’s en zeeschepen op Nederlands grondgebied met 30 tot 50% tussen 2000 en 2020. Terwijl 80% reductie in 2050 ten opzichte van nu noodzakelijk is, volgens de klimaatstudieclub IPCC van de Verenigde Naties. Door de aanleg van de tweede Maasvlakte word de lucht om in te ademen in de Rotterdamse regio viezer, en verandert het klimaat sneller.

Milieudefensie gaat zich verzetten tegen de aanleg van de tweede Maasvlakte. Lees de visie van Milieudefensie op de Strategische Milieubeoordeling voor de tweede Maasvlakte op www.milieudefensie.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie