Tweede Kamer geeft groen licht voor Maasvlakte 2

Rotterdam – De Tweede Kamer is het eens met de afspraken die de verschillende PMR-partners de afgelopen zomer maakten in het Bestuursakkoord en de Uitwerkingsovereenkomsten. Onderdeel daarvan is deelname van het Rijk in het Havenbedrijf voor 25% per 1-1-2006.

Dit betekent dat het Havenbedrijf de voorbereidingen voor de aanleg van Maasvlakte 2 volgens planning kan voortzetten, en dat het Rijk definitief toetreedt als aandeelhouder.

Naast de regeringspartijen VVD en CDA steunen ook de grote oppositiepartijen PvdA en LPF de plannen. Daarmee is een royale driekwart meerderheid van het parlement van mening is dat het Kabinet op de ingeslagen weg moet doorgaan. In Bestuursakkoord en Uitwerkingsovereenkomsten zijn afspraken gemaakt over financiering van en verantwoordelijkheid voor de aanleg van Maasvlakte 2, 750 ha nieuw natuur- en recreatiegebied en een aantal zogenaamde BRG-projecten.

Tijdens het overleg in de Kamer benadrukten de Ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Zalm (Financiën) dat de toetreding van het Rijk als aandeelhouder van het Havenbedrijf het belang onderstreept dat het Kabinet hecht aan realisatie van Maasvlakte 2.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)