Grondonderzoek voor Maasvlakte 2 van start

Rotterdam – Ter plaatse van de toekomstige Maasvlakte 2 start 16 september 2005 onderzoek naar de bodemgesteldheid. Het Havenbedrijf Rotterdam laat op 22 locaties grondboringen en sonderingen uitvoeren tot op een diepte van 45 m –NAP. Daarmee komt informatie beschikbaar die aannemers nodig hebben voor het maken van hun eerste berekeningen voor de landaanwinning. Het platform dat wordt ingezet voor het onderzoek zal zichtbaar zijn vanaf de huidige Maasvlakte.

De zeebodem bestaat uit zand- en kleilagen. Hoe meer zand hoe gunstiger dat is, want klei klinkt in en is bovendien lastiger weg te baggeren op plaatsen waar de havenbekkens moeten komen. De 22 locaties die onderzocht worden bevinden zich vooral ter hoogte van de toekomstige harde zeewering en kademuren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf een platform dat op vier hydraulisch verstelbare poten staat. Op het platform bevinden zich de boor- en meetapparatuur en onderkomens van de bemanning. Het onderzoek duurt twee weken en gaat 24 uur per dag door. De zeven bemanningsleden van het platform werken dan ook in ploegendiensten. Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam voert het onderzoek uit. Het platform wordt steeds met een sleepboot van de ene locatie naar de andere gesleept.

Bij de sonderingen wordt een stalen stang in de grond gedrukt. De kracht die daarvoor nodig is geeft informatie over de bodemgesteldheid. Bij de boringen wordt een kolom grond naar boven gehaald en vervolgens in een laboratorium onderzocht op samenstelling, eventueel archeologisch materiaal en mogelijke verontreinigingen. Dit laatste is een standaard onderzoek: er wordt geen bodemverontreiniging vermoed ter plaatse van het onderzoek.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)