Kabinet gaat PKB Tweede Maasvlakte repareren

Den Haag – Er komt een aanvullend onderzoek naar de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte op het transport van vislarven en slib naar de Waddenzee. Dat schrijft minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat op 31 januari 2005 in een brief aan de Tweede Kamer. De Raad van State oordeelde op 26 januari 2005 onder meer dat die effecten onvoldoende waren onderzocht.

In de kamerbrief beschrijft Peijs, mede namens haar collega’s van VROM, Financiën en LNV en de staatssecretaris van Economische Zaken, hoe zij de geconstateerde gebreken in de plannen voor de Tweede Maasvlakte wil herstellen. Het kabinet wil dat doen via vervolgprocedures en zo nodig met een herziene Planologische Kernbeslissing (PKB).

De Raad van State heeft alle zogeheten concrete beslissingen uit de PKB voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam vernietigd. Dit project voorziet in de aanleg van de Tweede Maasvlakte met haventerrein, recreatieterreinen en natuurgebieden.

Minister Peijs beschouwt de uitspraak van de Raad van State als een tegenvaller, maar ziet mogelijkheden om de gebreken te herstellen. Naast het aanvullende onderzoek naar de gevolgen voor het transport van vislarven en slib naar de Waddenzee, wil het kabinet in de PKB duidelijker vastleggen dat eerst een nieuw zeereservaat moet zijn gerealiseerd, voordat de aanleg van de Tweede Maasvlakte kan beginnen. Volgens de Raad van State was dit onvoldoende gewaarborgd.

In overleg met de provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeenten wil het kabinet bekijken of de omvorming van landbouwgebied tot recreatie- en natuurgebieden kan worden vastgelegd in het provinciale streekplan en de gemeentelijke bestemmingsplannen. De Raad van State vond dat onderzoek naar de gevolgen voor individuele landbouwbedrijven ten onrechte achterwege was gebleven.

De minister vindt dat wezenlijke onderdelen van het kabinetsbesluit overeind zijn gebleven. Zo vindt dat Raad van State dat er voldoende onderzoek is gedaan naar alternatieven voor een havenuitbreiding. De Raad onderschrijft ook het standpunt van het kabinet dat de uitvoering van het kabinet van groot maatschappelijk belang is. Ook aan de wettelijke eisen om beschermde natuur te ontzien en onvermijdelijke schade te compenseren, is volgens de uitspraak van de Raad van State naar behoren voldaan.

Vooralsnog gaat het kabinet er van uit dat de extra maatregelen de plannen voor de Tweede Maasvlakte niet zullen vertragen.

Lees voor meer informatie de kamerbrief www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/data/1107182701.doc en de website van het project Mainportontwikkeling Rotterdam www.mainport-pmr.nl/.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Kabinet gaat PKB Tweede Maasvlakte repareren | Infrasite

Kabinet gaat PKB Tweede Maasvlakte repareren

Den Haag – Er komt een aanvullend onderzoek naar de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte op het transport van vislarven en slib naar de Waddenzee. Dat schrijft minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat op 31 januari 2005 in een brief aan de Tweede Kamer. De Raad van State oordeelde op 26 januari 2005 onder meer dat die effecten onvoldoende waren onderzocht.

In de kamerbrief beschrijft Peijs, mede namens haar collega’s van VROM, Financiën en LNV en de staatssecretaris van Economische Zaken, hoe zij de geconstateerde gebreken in de plannen voor de Tweede Maasvlakte wil herstellen. Het kabinet wil dat doen via vervolgprocedures en zo nodig met een herziene Planologische Kernbeslissing (PKB).

De Raad van State heeft alle zogeheten concrete beslissingen uit de PKB voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam vernietigd. Dit project voorziet in de aanleg van de Tweede Maasvlakte met haventerrein, recreatieterreinen en natuurgebieden.

Minister Peijs beschouwt de uitspraak van de Raad van State als een tegenvaller, maar ziet mogelijkheden om de gebreken te herstellen. Naast het aanvullende onderzoek naar de gevolgen voor het transport van vislarven en slib naar de Waddenzee, wil het kabinet in de PKB duidelijker vastleggen dat eerst een nieuw zeereservaat moet zijn gerealiseerd, voordat de aanleg van de Tweede Maasvlakte kan beginnen. Volgens de Raad van State was dit onvoldoende gewaarborgd.

In overleg met de provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeenten wil het kabinet bekijken of de omvorming van landbouwgebied tot recreatie- en natuurgebieden kan worden vastgelegd in het provinciale streekplan en de gemeentelijke bestemmingsplannen. De Raad van State vond dat onderzoek naar de gevolgen voor individuele landbouwbedrijven ten onrechte achterwege was gebleven.

De minister vindt dat wezenlijke onderdelen van het kabinetsbesluit overeind zijn gebleven. Zo vindt dat Raad van State dat er voldoende onderzoek is gedaan naar alternatieven voor een havenuitbreiding. De Raad onderschrijft ook het standpunt van het kabinet dat de uitvoering van het kabinet van groot maatschappelijk belang is. Ook aan de wettelijke eisen om beschermde natuur te ontzien en onvermijdelijke schade te compenseren, is volgens de uitspraak van de Raad van State naar behoren voldaan.

Vooralsnog gaat het kabinet er van uit dat de extra maatregelen de plannen voor de Tweede Maasvlakte niet zullen vertragen.

Lees voor meer informatie de kamerbrief www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/data/1107182701.doc en de website van het project Mainportontwikkeling Rotterdam www.mainport-pmr.nl/.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat