Aanstelling Rijksadviseur voor het Landschap

Den Haag – Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten ir. Dirk Sijmons (55) per 1 april 2004 te benoemen tot Nederlands eerste Rijksadviseur voor het Landschap. LNV ziet de strategische vernieuwing van het landelijk gebied als een belangrijke ontwerpopgave – nu en in de toekomst. De stimulerende en deels regisserende rol van LNV voor het landschap krijgt met de aanstelling van Sijmons extra inhoud.

De Rijksadviseur voor het Landschap zal de kwaliteitsontwikkeling in het landelijk gebied gaan stimuleren en zal hierover rechtstreeks aan de minister van LNV adviseren. Voor een intensieve samenwerking en collegiale afstemming met de Rijksbouwmeester Jo Coenen zal hij worden gestationeerd binnen het Atelier van de Rijksbouwmeester in Den Haag. Zo wordt de landschapsarchitectuur samengebracht met andere ontwerpdisciplines waaronder de architectuur en de stedenbouw. Deze combinatie sluit aan op een ontwikkeling waarbij ontwerpopgaven steeds groter en meer integraal van aard worden.

Dirk Sijmons (1949) studeerde af aan de TH-Delft faculteit Bouwkunde (1977), en was als planoloog werkzaam bij de ministeries van CRM en Landbouw en Visserij. Vanaf 1989 tot heden is hij directeur van H+N+S BV Landschapsarchitecten. H+N+S houdt zich behalve met ontwerpwerk bezig met (beleids-)onderzoek en onderwijs. Dirk Sijmons werkte binnen het bureau aan onderzoeksprojecten (Casco-concept, 1992 en de Lagenbenadering, 1998), beleidsontwikkelingsadviezen (laatstelijk Lusthof Den Haag, een reisgids voor Ontwikkelingsgericht Landschapsbeleid, 2002) maar vooral aan regionale ontwerpen als ‘Plan Ooievaar (1985), Groen Hart? Groene Metropool! (1997), Blue Surprise voor AIR Hoeksche Waard (1998), Brabant 2050 (1999) en recentelijk ‘De Noodzaak van Tuinieren’, in opdracht van het Atelier Deltametropool (2003).
H+N+S ontving in oktober 2001 de nationale cultuurprijs voor toegepaste kunst uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard voor het baanbrekende werk op het gebied van de waterplanning, het ontwerpen aan natuurontwikkeling, het regionale ontwerp en het ambassadeurschap voor het vakgebied van de landschapsarchitectuur.
Sijmons is verder lid van de VROM-raad en voorzitter van de Stichting OASE die het gelijknamige architectuurtheoretische tijdschrift uitgeeft en van een aantal Kwaliteitsteams (IJburg, Noordelijke IJ-oevers). Hij maakt deel uit van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de architectuur en adviesraden van onder meer Staatsbosbeheer en het Berlage-Instituut. Dirk Sijmons ontving in 2002 de grote Rotterdam-Maaskantprijs voor zijn verdiensten op het gebied van theorievorming, publicaties, maatschappelijk debat en voorlichting op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Aanstelling Rijksadviseur voor het Landschap | Infrasite

Aanstelling Rijksadviseur voor het Landschap

Den Haag – Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten ir. Dirk Sijmons (55) per 1 april 2004 te benoemen tot Nederlands eerste Rijksadviseur voor het Landschap. LNV ziet de strategische vernieuwing van het landelijk gebied als een belangrijke ontwerpopgave – nu en in de toekomst. De stimulerende en deels regisserende rol van LNV voor het landschap krijgt met de aanstelling van Sijmons extra inhoud.

De Rijksadviseur voor het Landschap zal de kwaliteitsontwikkeling in het landelijk gebied gaan stimuleren en zal hierover rechtstreeks aan de minister van LNV adviseren. Voor een intensieve samenwerking en collegiale afstemming met de Rijksbouwmeester Jo Coenen zal hij worden gestationeerd binnen het Atelier van de Rijksbouwmeester in Den Haag. Zo wordt de landschapsarchitectuur samengebracht met andere ontwerpdisciplines waaronder de architectuur en de stedenbouw. Deze combinatie sluit aan op een ontwikkeling waarbij ontwerpopgaven steeds groter en meer integraal van aard worden.

Dirk Sijmons (1949) studeerde af aan de TH-Delft faculteit Bouwkunde (1977), en was als planoloog werkzaam bij de ministeries van CRM en Landbouw en Visserij. Vanaf 1989 tot heden is hij directeur van H+N+S BV Landschapsarchitecten. H+N+S houdt zich behalve met ontwerpwerk bezig met (beleids-)onderzoek en onderwijs. Dirk Sijmons werkte binnen het bureau aan onderzoeksprojecten (Casco-concept, 1992 en de Lagenbenadering, 1998), beleidsontwikkelingsadviezen (laatstelijk Lusthof Den Haag, een reisgids voor Ontwikkelingsgericht Landschapsbeleid, 2002) maar vooral aan regionale ontwerpen als ‘Plan Ooievaar (1985), Groen Hart? Groene Metropool! (1997), Blue Surprise voor AIR Hoeksche Waard (1998), Brabant 2050 (1999) en recentelijk ‘De Noodzaak van Tuinieren’, in opdracht van het Atelier Deltametropool (2003).
H+N+S ontving in oktober 2001 de nationale cultuurprijs voor toegepaste kunst uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard voor het baanbrekende werk op het gebied van de waterplanning, het ontwerpen aan natuurontwikkeling, het regionale ontwerp en het ambassadeurschap voor het vakgebied van de landschapsarchitectuur.
Sijmons is verder lid van de VROM-raad en voorzitter van de Stichting OASE die het gelijknamige architectuurtheoretische tijdschrift uitgeeft en van een aantal Kwaliteitsteams (IJburg, Noordelijke IJ-oevers). Hij maakt deel uit van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de architectuur en adviesraden van onder meer Staatsbosbeheer en het Berlage-Instituut. Dirk Sijmons ontving in 2002 de grote Rotterdam-Maaskantprijs voor zijn verdiensten op het gebied van theorievorming, publicaties, maatschappelijk debat en voorlichting op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM