Oplossing grondwaterproblematiek Wilhelminakanaal Tilburg

Besluit structurele oplossing: herbouw sluis II

De verlaging van het grondwaterpeil in de buurt van het Wilhelminakanaal in Tilburg kan in een deelgebied van de wijk Reeshof ongunstiger uitpakken dan in het verleden is berekend. De afgelopen maanden zijn mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant kiezen ervoor om sluis II in het Wilhelminakanaal te herbouwen, zodat de effecten op de omgeving voldoende worden beheerst en klasse IV-schepen in de toekomst door deze sluis kunnen varen.

Aanleiding: de grondwaterproblematiek
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg werken aan de verbreding van het Wilhelminakanaal, waardoor grotere binnenvaartschepen – zogenaamde klasse IV-schepen – naar de havens van Tilburg kunnen varen. Onderdeel van het project is de vervanging van sluizen II en III door 1 nieuwe sluis III. Door de sloop van sluis II zou het waterpeil in het Wilhelminakanaal met 2,55 m dalen (kanaalpeilverlaging) en neemt de reistijd voor schepen af.

Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat als de werkzaamheden volgens de originele plannen worden uitgevoerd, de grondwaterstanddaling ongunstiger zou kunnen zijn dan in het verleden is berekend. Dit geldt met name in het deelgebied Gesworen Hoek, direct naast het Wilhelminakanaal. Dit betekent dat de werkzaamheden aan het kanaal niet in ongewijzigde vorm kunnen doorgaan en dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Ontwikkelingen
De afgelopen maanden heeft een expertgroep – bestaande uit deskundigen van de gemeente Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat – de mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen. Er zijn diverse varianten verkend en berekend, die vervolgens door externe deskundigen zijn beoordeeld. Op basis hiervan heeft de expertgroep een advies uitgebracht aan de betrokken bestuurders. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben afgesproken dat het geschikt maken van het Wilhelminakanaal in Tilburg voor klasse IV-schepen het uitgangspunt blijft en dat de partijen in de zomer een besluit zouden nemen over een definitieve oplossing.

Besluit structurele oplossing: herbouw sluis II
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant kiezen ervoor om sluis II te herbouwen, zodat klasse IV-schepen in de toekomst door deze sluis kunnen varen. De huidige sluis is namelijk alleen geschikt voor kleinere klasse II-schepen. Met de herbouw zorgen we ervoor dat de grotere binnenvaartschepen toch naar Tilburg kunnen varen. De herbouw van sluis II wordt gecombineerd met een geringe kanaalpeilverlaging van 30 cm in plaats van 2,55 m. Hierbij is gezocht naar een zo optimaal mogelijke oplossing met zo min mogelijk effecten op en voor de omgeving, een zo groot mogelijke vaartijdverkorting en een zo laag mogelijke investeringen in bestaande en nieuwe infrastructuur. Door deze veel kleinere kanaalpeilverlaging worden de effecten op de omgeving beheerst.

De minister van Infrastructuur en Milieu onderzoekt in het komende halfjaar ook nog alternatieve oplossingen. Het resultaat hiervan zal aan gemeente en provincie worden voorgelegd zodat begin 2017 eventueel tot een andere oplossing kan worden besloten.

De bewoners van het deelgebied Gesworen Hoek en omwonenden van sluis II zijn onlangs per brief geïnformeerd over de stand van zaken.

Werkzaamheden aan het kanaal
Rijkswaterstaat gaat in de tussentijd door met de afbouw van de nieuwe sluis III (bij de wijk Wandelbos), de zwaaikom en het kanaalpand – het gedeelte tussen 2 sluizen. Hiervoor moet een deel van het huidige ontwerp aangepast worden. Daarvoor is het nodig om diverse nieuwe vergunningen aan te vragen. De eerste daarvan is de wijziging van het Projectplan Waterwet. Totdat de definitieve oplossing is gerealiseerd, blijft het Wilhelminakanaal bij Tilburg alleen toegankelijk voor klasse II-schepen.

Planning
Op dit moment is nog geen planning bekend voor de afbouw van de nieuwe sluis III. Daardoor is ook nog geen duidelijkheid over wanneer het fietspad opnieuw kan worden aangelegd. De omleidingsroute voor fietsers blijft in ieder geval nog dit jaar gehandhaafd.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u kijken op de projectpagina Wilhelminakanaal: verbreding, verdieping en nieuwe sluis

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Oplossing grondwaterproblematiek Wilhelminakanaal Tilburg | Infrasite

Oplossing grondwaterproblematiek Wilhelminakanaal Tilburg

Besluit structurele oplossing: herbouw sluis II

De verlaging van het grondwaterpeil in de buurt van het Wilhelminakanaal in Tilburg kan in een deelgebied van de wijk Reeshof ongunstiger uitpakken dan in het verleden is berekend. De afgelopen maanden zijn mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant kiezen ervoor om sluis II in het Wilhelminakanaal te herbouwen, zodat de effecten op de omgeving voldoende worden beheerst en klasse IV-schepen in de toekomst door deze sluis kunnen varen.

Aanleiding: de grondwaterproblematiek
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg werken aan de verbreding van het Wilhelminakanaal, waardoor grotere binnenvaartschepen – zogenaamde klasse IV-schepen – naar de havens van Tilburg kunnen varen. Onderdeel van het project is de vervanging van sluizen II en III door 1 nieuwe sluis III. Door de sloop van sluis II zou het waterpeil in het Wilhelminakanaal met 2,55 m dalen (kanaalpeilverlaging) en neemt de reistijd voor schepen af.

Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat als de werkzaamheden volgens de originele plannen worden uitgevoerd, de grondwaterstanddaling ongunstiger zou kunnen zijn dan in het verleden is berekend. Dit geldt met name in het deelgebied Gesworen Hoek, direct naast het Wilhelminakanaal. Dit betekent dat de werkzaamheden aan het kanaal niet in ongewijzigde vorm kunnen doorgaan en dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Ontwikkelingen
De afgelopen maanden heeft een expertgroep – bestaande uit deskundigen van de gemeente Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat – de mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen. Er zijn diverse varianten verkend en berekend, die vervolgens door externe deskundigen zijn beoordeeld. Op basis hiervan heeft de expertgroep een advies uitgebracht aan de betrokken bestuurders. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben afgesproken dat het geschikt maken van het Wilhelminakanaal in Tilburg voor klasse IV-schepen het uitgangspunt blijft en dat de partijen in de zomer een besluit zouden nemen over een definitieve oplossing.

Besluit structurele oplossing: herbouw sluis II
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant kiezen ervoor om sluis II te herbouwen, zodat klasse IV-schepen in de toekomst door deze sluis kunnen varen. De huidige sluis is namelijk alleen geschikt voor kleinere klasse II-schepen. Met de herbouw zorgen we ervoor dat de grotere binnenvaartschepen toch naar Tilburg kunnen varen. De herbouw van sluis II wordt gecombineerd met een geringe kanaalpeilverlaging van 30 cm in plaats van 2,55 m. Hierbij is gezocht naar een zo optimaal mogelijke oplossing met zo min mogelijk effecten op en voor de omgeving, een zo groot mogelijke vaartijdverkorting en een zo laag mogelijke investeringen in bestaande en nieuwe infrastructuur. Door deze veel kleinere kanaalpeilverlaging worden de effecten op de omgeving beheerst.

De minister van Infrastructuur en Milieu onderzoekt in het komende halfjaar ook nog alternatieve oplossingen. Het resultaat hiervan zal aan gemeente en provincie worden voorgelegd zodat begin 2017 eventueel tot een andere oplossing kan worden besloten.

De bewoners van het deelgebied Gesworen Hoek en omwonenden van sluis II zijn onlangs per brief geïnformeerd over de stand van zaken.

Werkzaamheden aan het kanaal
Rijkswaterstaat gaat in de tussentijd door met de afbouw van de nieuwe sluis III (bij de wijk Wandelbos), de zwaaikom en het kanaalpand – het gedeelte tussen 2 sluizen. Hiervoor moet een deel van het huidige ontwerp aangepast worden. Daarvoor is het nodig om diverse nieuwe vergunningen aan te vragen. De eerste daarvan is de wijziging van het Projectplan Waterwet. Totdat de definitieve oplossing is gerealiseerd, blijft het Wilhelminakanaal bij Tilburg alleen toegankelijk voor klasse II-schepen.

Planning
Op dit moment is nog geen planning bekend voor de afbouw van de nieuwe sluis III. Daardoor is ook nog geen duidelijkheid over wanneer het fietspad opnieuw kan worden aangelegd. De omleidingsroute voor fietsers blijft in ieder geval nog dit jaar gehandhaafd.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u kijken op de projectpagina Wilhelminakanaal: verbreding, verdieping en nieuwe sluis

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat