Hoogwatervoorspellings- en waarschuwingssysteem voor stroomgebied Sava

Deltares gaat samen met Royal HaskoningDHV, Eptisa, het Hydro-Engineering Institute Sarajevo en Mihailo 5 Oost-Europese staten in het stroomgebied van de Sava helpen met de implementatie van een voorspellings- en waarschuwingssysteem (Flood Forecasting and Warning System of FFWS). Het consortium staat onder leiding van Deltares en beschikt over de beste internationale expertise op het gebied van overstromings- en droogtevoorspellingen en vroegtijdige waarschuwingssystemen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met lokale deskundigen en nationale en lokale autoriteiten.

Betere informatie leidt tot betere besluiten
Naar aanleiding van de overstromingen en droge perioden in het stroomgebied van de Sava ontwikkelt het consortium samen met de Wereldbank een gezamenlijk en operationeel FFWS voor de oeverstaten in deze regio. Betere informatie leidt tot betere besluiten. Met behulp van het Sava-FFWS kunnen de vijf betreffende landen de juiste beheerbeslissingen en operationele maatregelen nemen. Op die manier kunnen ernstige overstromingen en perioden van droogte worden voorkomen of kunnen de gevolgen ervan worden beperkt. Dit gebeurt op basis van nauwkeurige langetermijnvoorspellingen van overstromingen en wateroverlast.

Bijzonder project

Sava-FFWS is een zeer bijzonder project, omdat zich in het stroomgebied van de Sava (97.700 km2) maar liefst vijf landen bevinden: Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië. Bovendien ligt een er nog zeer klein deel van het stroomgebied in Albanië. Elk land heeft zijn eigen modellen, monitoringsystemen, voorspellingssystemen, waterautoriteiten en belangen. Een effectief FFWS moet die verschillen overbruggen en de samenwerking op het gebied van watermanagement mogelijk maken.

Rampzalige overstromingen in 2014
Tussen 14 en 20 mei 2014 vonden er rampzalige overstromingen plaats in het stroomgebied van de Sava. In Kroatië, Bosnië, Herzegovina en Servië vielen 79 doden en was er veel economische schade. De totale schade bedroeg mogelijk 3,8 miljard euro. De gebeurtenissen leidden tot grote internationale hulpacties, waarbij talloze landen, organisaties en mensen humanitaire, materiële en financiële steun verleenden aan de getroffen gebieden.

Hanneke Schuurmans van Royal HaskoningDHV, hydrometeorologe en projectleider bij dit project: “Doordat we direct na de overstromingen van 2014 betrokken waren bij EU- en VN-missies, waren we zelf getuige van de vernietigende gevolgen voor het stroomgebied van de Sava. Als partner in dit consortium willen we met dit FFWS bijdragen aan een betere veiligheid voor dit gebied, dat vijf landen bestrijkt. De belangrijkste taak van Royal HaskoningDHV is de integratie van verschillende numerieke hydrologische en hydraulische modellen in het stroomgebied van de Sava, die de waterniveaus en de omvang van overstromingen voorspellen.”

Ernstige droogte
De Balkan is recentelijk niet alleen door overstromingen getroffen, maar ook door perioden van droogte. Zo was 2012 een van de droogste jaren van de afgelopen vier decennia. Een jaar na de grote overstromingen van 2014 werd het gebied nogmaals getroffen door droge perioden, die leidden tot natuurbranden, verwoeste bossen, problemen met de stroomvoorziening en een gigantische schade voor de landbouw.

Over het project
Het Sava-project start op 21 juni 2016 met een bijeenkomst in Zagreb, waarbij stakeholders uit de vijf landen aanwezig zijn. Het project loopt tot augustus 2018. De voornaamste doelstelling van het project is het bieden van ondersteuning en het mogelijk maken van weloverwogen beslissingen in tijden van overstromingen en droogte.

Klaas-Jan van Heeringen (projectleider van Deltares en het consortium): “Deltares beheert het project en levert de software Delft-FEWS, het platform waarop het FFWS wordt gebouwd. Het systeem bestaat uit verschillende numerieke hydrologische en hydraulische modellen, die de verwachte stromingen en waterniveaus in het stroomgebied van de Sava simuleren. Voor het project maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hydrologische voorspellingen en van de expertise die nodig is om een dergelijk systeem onder moeilijke omstandigheden effectief in te zetten.”

De taak van het consortium is drieledig: het opzetten van een effectieve organisatiestructuur, ervoor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt en het verzorgen van opleidingen voor de stakeholders.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltares