BAM: Break even resultaat voor belastingen over eerste halfjaar 2014

  • Bouw en techniek: lagere omzet en resultaat in verband met Nederlandse activiteiten
  • Infra: resultaat inclusief verlies van € 68 miljoen op twee projecten, zoals 7 juli bekend gemaakt
  • Vastgoed: resultaat gesteund door succesvolle desinvesteringen commercieel vastgoed; bemoedigende trends in Nederlandse woningmarkt
  • Pps: vijf projecten overgebracht naar joint venture met PGGM
  • Orderportefeuille: groei in Bouw en techniek, Infra en Publiekprivate samenwerking
  • Planningsfase voor kostenreductie / herstructurering (€ 100 miljoen) en werkkapitaalverbetering (€ 300 miljoen) bijna voltooid
  • Vooruitzichten: BAM verwacht een resultaat vóór belastingen, afwaarderingen en herstructureringskosten voor het volledige jaar van circa € 20 miljoen

Nico de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep:

‘De resultaten voor de eerste helft van 2014 tonen een gemengd beeld. In onze twee operationele sectoren werken wij nog steeds aan projecten, die zijn verworven onder zeer moeilijke marktomstandigheden – met name in Nederland. De twee infraprojecten met aanzienlijke verliezen, die wij op 7 juli hebben bekend gemaakt, zijn stabiel; andere projecten leverden sterke resultaten en steunden zo het resultaat voor de gehele sector in het eerste halfjaar.

Bij onze twee investeringssectoren was sprake van een aanhoudende goede dynamiek voor het vastgoed-desinvesteringsprogramma, met succesvolle transacties in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. In de Nederlandse huizenmarkt voor nieuwekoopwoningen vertalen de groene scheuten zich in een bemoedigende groei van het aantal verkochte woningen. Deze ontwikkeling zal op termijn doorwerken in onze woningbouwactiviteiten. In de sector Pps hebben wij twee nieuwe projecten verworven, onze samenwerking met PGGM versterkt en zitten perspectiefvolle nieuwe aanbiedingen in de pijplijn.

Ik bevestigde omvang van de programma’s, die wij op 7 juli hebben aangekondigd, om de operationele en financiële prestaties van BAM te verbeteren. Enkele initiatieven op het gebied van kostenreductie en werkkapitaalbeheer zijn in gang gezet, andere verkeren nog in de voorbereidende fase, die begin oktober zal worden afgerond.

Ik heb de beslissing genomen om per 1 oktober terug te treden uit de raad van bestuur. Dit geeft mijn opvolger Rob van Wingerden de mogelijkheid volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de programma’s ter verbetering van de prestaties en BAM naar de volgende fase in de ontwikkeling te leiden.Ik dank al mijn collega’s bij BAM voor hun steun en bijdragen in de afgelopen vier jaar.’

Klik hier voor het hele persbericht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM - Koninklijke BAM Groep nv