Een ruimere bocht voor de Maas bij Steyl

Rijkswaterstaat start vanaf 1 juli met het verruimen van de bocht in de Maas bij Steyl en het verdiepen van de vaarweg. Bocht Steyl is een van de krapste bochten in de scheepvaartroute van de Maas. Grotere transportschepen kunnen hier moeilijk manoeuvreren, zeker wanneer er veel waterafvoer is. De binnenbocht wordt met maximaal 40 meter verbreed en de vaarweg wordt verdiept van 4.50 naar 5,20 meter. Zo wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor tweebaksduwvaart en kan de scheepvaart vlotter de bocht nemen. Eind van het jaar zijn de werkzaamheden gereed.

De bocht is gelegen benedenstrooms van sluis Belfeld, ter hoogte van Steyl. Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf voert de werkzaamheden uit, voornamelijk vanaf het water. Ook aan- en afvoer van materiaal en afvoer van afgegraven grond loopt via het water. De hinder voor de scheepvaart is minimaal.

Maasroute

De Maas is een van de belangrijkste scheepvaart-verbindingen binnen Europa. De vaarroute op de Maas wordt verbeterd en geschikt gemaakt voor de zogenaamde tweebaksduwvaart. Dit zijn schepen met een lengte van 190 meter, een breedte van 11.4 meter en een diepgang van 3.5 meter. Om deze grotere schepen toe te kunnen laten, moet Rijkswaterstaat onder meer de rivierbedding verdiepen, bochten verruimen, bruggen verhogen, het Julianakanaal verbreden en sluizen aanleggen en verlengen. Een modernere Maasroute is gunstig voor het milieu: met een toename van het transport per schip, groeit het meer vervuilend wegtransport minder hard.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat