Arcadis onderzoekt waterkeringen en sluiscomplexen

Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om diverse sluiscomplexen op de vaarwegcorridor Rotterdam-Antwerpen en in Noord Brabant te analyseren en te inspecteren. Onderdeel van de opdracht is het grootste binnenvaartsluizencomplex van Europa, de Volkeraksluizen. Voor alle complexen worden de risico’s voor het gebruik en de constructieve veiligheid geïnventariseerd. De opdracht maakt deel uit van het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken, afgekort RINK. Voor Arcadis bedraagt opdracht circa 2 miljoen euro. Dat maakte Arcadis dinsdag bekend.

In het komende jaar en het eerste kwartaal van 2013 toetst Arcadis het ontwerp van de sluizen aan de huidige normen en belastingen. Om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en de veiligheid van de sluizen te analyseren wordt ook de staat van de objecten met inspecties in kaart gebracht. Kennis van de toestand van de natte infrastructuur is van essentieel belang, niet alleen in normale bedrijfsvoeringssituaties, maar zeker ook in extreme omstandigheden.

Voorheen vond de analyse en de inspectie onafhankelijk van elkaar plaats. Binnen het RINK programma worden deze uitdrukkelijk met elkaar verbonden en vindt wederzijdse beïnvloeding plaats. De afgelopen twee jaar heeft Arcadis de sluis- en stuwcomplexen in de Neder-Rijn en Lek, het Twentekanaal, het IJsselmeergebied en de Zuid Willemsvaart onderzocht. De sluis bij Eefde in het Twentekanaal waar recentelijk een sluisdeur uit de ophanging is losgekomen, maakte vorig jaar geen onderdeel uit van de scope van Arcadis.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV