Lloyd’s Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®

Lloyd’s Register Rail Europe heeft op 24 november 2011 tijdens een druk bezocht seminar in stadskasteel Oudaen te Utrecht het door hen ontwikkelde totaalconcept SmartFleet® geïntroduceerd. SmartFleet® is een kennisconcept dat diagnosedata uit railmaterieel gebruikt om de doorlooptijd van correctief onderhoud aan materieel te verkorten, en om preventief onderhoud beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke behoefte.

Mark Palte, Senior Consultant SmartFleet® bij Lloyd’s Register Rail Europe merkt tijdens zijn inleiding van het seminar op dat het gebruik van diagnosedata geen doel op zich is, maar een belangrijke ondersteuning vormt bij het neerzetten van een goede performance in het vervoers- en onderhoudsproces. Volgens Palte past de ontwikkeling van SmartFleet® geheel in een groeiende toepassing van ICT in het railtransport. De gegevens die uit de voertuigen worden verzonden moeten worden omgezet in bruikbare informatie die gerelateerd is aan de business-context van de gebruiker. Toegevoegde waarde wordt pas gecreëerd wanneer deze info wordt gebruikt in de dagelijks operationele processen en hierbij direct gerelateerd is aan de bedrijfsdoelstellingen. Pas dan wordt de toegevoegde waarde van SmartFleet® aan het asset management ten volle benut.

infrasite_insert_image_2

Waarom SmartFleet®?

Een paar belangrijke voordelen van SmartFleet® zijn een hogere beschikbaarheid van materieel en efficiënter onderhoud, wat vanzelfsprekend ook een gunstig effect heeft op de totale kosten van het asset management. Omdat SmartFleet® real-time inzicht verschaft in de status van het ‘slimme’ materieel kan zeer doelgericht en effectief worden gereageerd op storingen (het ‘first-time-right’ principe), maar kan ook preventief ingegrepen worden. De impact op de dienstregeling zal hierdoor tot een minimum worden beperkt.

Door de toepassing van SmartFleet® hoeft de technische reserve (back-up materieel) niet meer zo groot te zijn, mede omdat door de realtime monitoring het benodigde onderhoud veel nauwkeuriger kan worden gepland.

Hoe begin je er aan?

Bij het op maat gesneden ontwerp en de stapsgewijze implementatie van het SmartFleet® concept komt nogal wat kijken, en Lloyd’s Register Rail Europe biedt dan ook een totaalpakket aan mogelijkheden: van inventarisatie en het vaststellen van de potentie in de gewenste situatie tot volledige implementatie. Lloyd’s Register Rail Europe biedt ook ondersteuning bij de aankoop van nieuw materieel, en bij de modernisering van bestaand materieel.

Aan de hand van de presentaties tijdens het SmartFleet® Seminar in Utrecht kan een zeer goed beeld worden geschetst van wat er allemaal komt kijken bij de implementatie van SmartFleet®. Ton Elshout, Manager Railmaterieel bij HTM Railmaterieel, geeft als eerste spreker een antwoord op de vraag waarom bedrijven in de railsector voor SmartFleet® zouden moeten kiezen.

HTM Railmaterieel heeft het volledige onderhoud van de vloot van de HTM in handen. Zij voeren alle reparaties, onderhoud, revisies en modificaties uit in eigen werkplaatsen, met eigen personeel. Om het asset management naar een hoger plan te tillen werd gekozen voor een model van risicobeheersing tegen zo laag mogelijke kosten. Omdat in de loop der jaren gebleken is dat de onderhoudsconcepten van veel fabrikanten van railmaterieel voornamelijk op aannames zijn gebaseerd en niet op kennis en ervaring ging de HTM op zoek naar een systeem dat veel nauwkeuriger werkt. Die zoektocht leidde naar SmartFleet® van Lloyd’s RegisterRail Europe.

Elshout wijst er wel op dat de invoering van SmartFleet® als concept niet slechts een kwestie is van het bestellen van een IT-systeem. De nieuwe werkwijze zal vooral voor het onderhoudspersoneel een grote verandering brengen. Waar zij voorheen vooral mechanisch ingesteld moesten zijn zal de omschakeling naar SmartFleet® juist meer elektronische kennis vergen. Die overgang kost ook tijd en geld, maar is een noodzakelijke investering.

infrasite_insert_image_1
Wat brengt het met zich mee?

Wat gebeurt er allemaal wanneer de keuze voor SmartFleet® eenmaal gemaakt is? Daar kan Falco Mooren, projectmanager van RTM bij NedTrain over meepraten, want NedTrain draaide de afgelopen twee jaar een succesvolle real-time monitoring pilot. Lloyd’s Register Rail Europe stond NedTrain hierin bij op basis van hun SmartFleet® visie. Tijdens deze pilot is een strategie ontwikkeld die gebaseerd is op de techniek, het proces en de benodigde cultuuromslag.

Omdat treinen steeds complexer worden, met meer elektronica en software, groeit de behoefte aan technisch goed gekwalificeerd personeel. Daarom moeten opleidingen daar nu al op inspringen. Onderhoudsconcepten worden gebaseerd op risico- en kostenbeheersing. Onttrekking van materieel aan de dienstregeling en de benodigde werkzaamheden worden voorspelbaar en planbaar, onderhoud en herstellingen zijn technisch en logistiek voor te bereiden. De cultuuromslag zal vooral liggen in een evolutie van een reactieve naar proactieve denk en werkwijze. Er wordt minder gewerkt met de steeksleutel, en meer met ICT.

Uiteindelijk zal in 2020 al het materieel dat door NedTrain wordt onderhouden door middel van real-time materieelinformatie worden gemonitord. De kennis over het materieel die hiermee wordt opgedaan kan overigens ook gebruikt worden voor het vaststellen van toekomstige specificaties en onderhoudsconcepten voor de fabrikanten van railmaterieel.

En als het eenmaal werkt…

Hoe een goed werkend real-time monitoring systeem in de praktijk werkt vertelt Vincent Kwaks, manager System Groups bij VanDerLande Industries. Zijn bedrijf installeerde tussen augustus 2006 en mei 2008 het grootste geautomatiseerde bagage-afhandelingssysteem ter wereld in de nieuwe Terminal 5 van Heathrow Airport. Op het eerste gezicht een totaal andere wereld dan het onderhoud van railmaterieel, maar het principe is eigenlijk precies hetzelfde. Er is sprake van vervoer, materieel en het risico van vertraging door storingen of reparaties.

Het uiterst complexe systeem kan tijdens topdrukte zo’n 12.000 stuks bagage per uur verwerken. Een groot deel daarvan bestaat uit koffers van overstappende reizigers die op de uiteindelijke plaats van bestemming graag probleemloos worden herenigd met hun bezittingen. Er vindt dus niet alleen zeer veel fysiek transport plaats, maar er moeten ook enorme hoeveelheden data en informatie worden gegenereerd en verwerkt. Zonder real-time monitoring en preventief onderhoud zou zo’n systeem niet kunnen functioneren.

Conclusie

SmartFleet® van Lloyd’s Register Rail Europe is een breed concept dat daardoor ook een brede uitwerking heeft. Er is weliswaar tijd nodig om te wennen aan de overgang van puur mechanisch naar meer elektronisch onderhoud, maar de nieuwste generatie onderhoudspersoneel is daar eigenlijk al op ingesteld. Door natuurlijk verloop zal een volledige omscholing van bestaand personeel binnenkort niet meer nodig zijn.

Aan de bedrijfskant wordt winst geboekt op het gebied van efficiency en kostenbeheersing bij het onderhoud van de rolling stock, terwijl de échte eindgebruiker – de reiziger – minder met uitval van materieel te maken krijgt. Minder verlies aan reistijd dus. Bovendien is het gewoon prettiger reizen in optimaal onderhouden openbaar vervoer. De aanvankelijke investering in tijd en materieel laat zich terugverdienen in een overzichtelijk tijdsbestek, dat vrij nauwkeurig van tevoren te bepalen is. En ook dat is voor iedereen een goede zaak.

Meer informatie?

Mark.Palte@lrrail.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Infrasite, Max Delissen