Winstherstel voor DHV

• Winststijging eerste halfjaar dankzij kostenbesparingen

• Toonaangevende projecten gewonnen

• Leiderschap in innovatie en duurzaamheid wederom bevestigd

De DHV Groep, internationaal advies- en ingenieursbureau, heeft in het eerste halfjaar van 2011 haar financiële resultaten verbeterd. De operationele winst (EBITA) is met 51 procent gestegen bij een groei in opbrengsten van 5 procent tot 241 miljoen euro.

De thuismarkten van DHV laten verschillen zien. In Nederland heeft DHV dankzij kostenbesparingen en een hogere productiviteit onder de huidige marktomstandigheden goed gepresteerd. De overheidsmarkt blijft lastig en er is sprake van prijsdruk. De regio’s Afrika en Noord-Amerika presteerden redelijk, terwijl de regio Azië achterbleef. De dochterondernemingen NACO en InterVISTAS, beide actief in de wereldwijde luchtvaartmarkt, deden het goed.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden en de economische onzekerheid heeft DHV een betere marge behaald. Tot nu toe is 2011 een jaar van herstel. DHV heeft een scherpe focus op innovatieve en duurzame oplossingen voor vooral de markten mobiliteit, water en milieu.

infrasite_insert_image_1

Ontwikkelingen in de thuismarkten

De markt in Nederland laat nog weinig herstel zien, maar de eind vorig jaar ingezette reorganisatie heeft het beoogde effect op kosten en productiviteit. Daarnaast speelt DHV goed in op de toenemende vraag naar innovatieve oplossingen. De markt voor ruimtelijke ontwikkeling en de bouwsector staan onder druk; infrastructuur, water en milieu zijn stabiel.

In Polen voert DHV grote infrastructurele projecten uit in aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal in 2012. Dochteronderneming Hydroprojekt draait goed door een sterke betrokkenheid bij de uitvoering van het Poolse hoogwaterbeschermingsprogramma. In Portugal verwacht DHV te profiteren van de privatisering van overheidsdiensten, terwijl overheidsinvesteringen afnemen door de economische en financiële crisis.

In Zuid-Afrika profiteert DHV-dochter SSI van overheidsinvesteringen in de verbetering van de weg- en railinfrastructuur, en van de vele projecten op het gebied van water en milieu. Mijnbouwconsultant Turgis ziet de activiteiten op zijn markt toenemen. De werkvoorraad van DHV in Mozambique is stevig en het bedrijf ter plaatse groeit fors, vooral door de investeringen van de private sector.

China blijft een lastige markt. De luchtvaartsector, werkzaamheden voor multinationals en het uitrollen van de waterzuiveringtechniek Nereda® bieden kansen. In India en Indonesië verschuift de focus naar de private sector. In Vietnam heeft DHV haar positie op het gebied van water verder versterkt.

Externe factoren als de economische onrust in Europa, de sociale onrust in het Midden-Oosten en de hoge olieprijs hebben wel hun weerslag op de gehele luchtvaartbranche. Niettemin laat het bedrijfsonderdeel Aviation goede cijfers zien.

In de VS en Canada heeft DHV-deelneming Delcan veel werk aan mobiliteitsprojecten.

Innovatie en Duurzaamheid

De strategie en het beleid van DHV zijn gericht op innovatie en duurzaamheid. Daarbij investeert DHV in de samenwerking met private ondernemingen, publieke partijen en kennisinstellingen. Daarmee versterken de werkzaamheden van DHV de economische topsectoren. Het gaat voornamelijk om water, agro food, logistiek en energie.

  • Het bedrijfsonderdeel Aviation legt sterk de nadruk op ‘groene’ luchthavens. Mede daardoor is het door NACO ontworpen masterplan uitgeroepen tot winnend ontwerp voor ’s werelds grootste luchthaven, die ten zuiden van Beijing komt te liggen. Jaarlijks zullen 130 miljoen reizigers het vliegveld aandoen.
  • De nieuwbouw van de Nereda®-installatie voor de rioolwaterzuivering van het Waterschap Veluwe in Epe is vrijwel afgerond. Deze technologie bespaart kosten en verbruikt aanmerkelijk minder energie, chemicaliën en ruimte dan bestaande technologieën. Na ingebruikname heeft het waterschap de primeur met deze eerste full-scale Nereda®-installatie voor huishoudelijk afvalwater. DHV Groep rolt nu de Nereda®-waterzuiveringtechnologie internationaal uit.
  • In opdracht van Rijkswaterstaat voert DHV diverse planstudies uit voor droge en natte infrastructuur, zoals aan de Zuidas en de zeesluis IJmuiden.
  • Voor de kust van Mississippi bij New Orleans is DHV betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor de bescherming van het kustgebied tegen orkanen.
  • Voor de gemeente Meppel begeleidt DHV de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, die wordt gebouwd volgens het principe van Cradle to Cradle®.
  • De duurzame renovatie van het hoofdkantoor van DHV is afgerond. Het energielabel is daardoor van G naar A gegaan. Het gebouw stoot 41 procent minder CO2 uit.

Vooruitzichten

DHV verwacht aanhoudende economische instabiliteit in de regio’s waar zij actief is. De organisatie is daar op aangepast. Op de korte termijn blijft DHV inzetten op het verbeteren van de winstgevendheid door met innovaties de marktpositie te versterken, verdere kostenbesparingen en op verbetering van de kasstroom. Op langere termijn zal groei weer in belang toenemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV