Veiligheid van spoorbaanwerkers verbeterd

De naleving van de wet- en regelgeving die de (arbeids)veiligheid van baanwerkers moet garanderen is in 2010 licht verbeterd naar 74%. Dat blijkt uit inspectieresultaten van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). In 2008 en 2009 waren de nalevingpercentages nog 71% en 73%. Ondanks de lichte verbetering van de afgelopen jaren is volgens de IVW de naleving nog steeds te laag.

In 2010 hield de IVW in totaal 135 inspecties. Hiervan voldeden 100 aan alle eisen die gesteld worden aan de directe veiligheid van het spoorverkeer en baanwerkers. Bij 35 inspecties werden in totaal 39 tekortkomingen geconstateerd. In 26 gevallen was de veiligheid in het geding of kon er gevaar of hinder voor het spoorverkeer ontstaan. 13 keer was er sprake van onveilige arbeidsomstandigheden. In 2010 heeft de inspectie voor het eerst ook gecontroleerd op de arbeidsomstandigheden van de baanwerkers. Aanvullend op de bestaande inspecties voert de inspectie deze taak uit voor de Arbeidsinspectie.

Uit de inspecties blijkt verder dat de naleving van de instructie persoonlijke waarneming* verbeterd is, maar nog steeds het grootste aandeel heeft in het ontstaan van onveilige situaties. Ook de naleving van de taken van de Leider werkplekbeveiliging en Veiligheidsman zijn verbeterd maar nog steeds relatief laag.

In 2010 hebben zich geen aanrijdingen voorgedaan met baanwerkers of machines tijdens baanwerken. Het aantal meldingen van bijna-aanrijdingen van baanwerkers is het afgelopen jaar wel gestegen. Het aantal steeg van 13 in 2009 naar 27 meldingen in 2010. Ook de meldingen van bijna-aanrijdingen met machines is gestegen van nul naar vier.

* Bij Persoonlijke Waarneming worden baanwerkers die zich in een in dienst zijnd spoor bevinden gewaarschuwd door een veiligheidsman voor naderend treinverkeer. Als zij naast een in dienst zijnd spoor werken worden zij gewaarschuwd door een grenswachter zodra zij in een risicogebied komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)