Lage afvoer Rijn en Maas; geen problemen watervoorziening

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn voorbereid op een laagwatersituatie

De maximaal toelaatbare waterpeilen op meren en kanalen zijn gehandhaafd. De meren in het IJsselmeergebied zijn momenteel goed gevuld. De buffervoorraad water is groter dan normaal en hoefde in de afgelopen periode nog niet te worden aangesproken.

Afgelopen weken is er in Nederland en ook in de stroomgebieden van Rijn en Maas weinig neerslag van betekenis gevallen. De afvoer van de Maas bij Luik daalt en bedraagt momenteel 90 m3/s. Dit is ca. 100 m3/s lager dan normaal voor de tijd van het jaar.

De wateraanvoer van de Rijn is zeer laag voor de tijd van het jaar en bedraagt momenteel 1050 m3/s. Naar verwachting zal de afvoer bij Lobith in de komende dagen op dit niveau blijven. Het langjarige gemiddelde voor begin mei bedraagt circa 2.300 m3/s. De Rijnafvoer is inmiddels lager dan in 1976 in dezelfde tijd van het jaar. Alleen in 1921 was er bij Lobith een nog lagere Rijnafvoer in deze periode van het jaar. Er zijn nog geen problemen met de wateraanvoer.

Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen waar nodig extra maatregelen treffen.

Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Waterdienst