Informatieavonden over onderzoek langsdammen in de Waal

18 en 21 april 2011 in Ophemert en Dreumel

Rijkswaterstaat organiseert op maandag 18 april in Ophemert en op donderdag 21 april 2011 in Dreumel informatiebijeenkomsten over het onderzoek dat is gestart naar de mogelijkheid van langsdammen in de Waal tussen Wamel en Ophemert. Deze langsdammen moeten ondermeer bijdragen aan hoogwaterveiligheid.

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft Rijkswaterstaat informatie over de toepassing van langsdammen en kribverlaging om waterstandsdaling te realiseren bij hoogwater. Daarnaast plaatst een cultuurhistoricus de ontwikkeling van langsdammen in de historie van de Waal en zal Rijkswaterstaat de effecten op scheepvaart en natuur belichten.

Informatiebijeenkomsten
Op maandag 18 april vindt de bijeenkomst plaats van 19.30 tot 21.30 uur in kasteel Ophemert, Dreef 2 in Ophemert. In Dreumel vindt de bijeenkomst plaats op donderdag 21 april in ’t Centrum, Rooijsestraat 48. Ook deze bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Op beide avonden is de zaal open vanaf 19.00 uur.

Waterstandsdaling
Het Rijk werkt aan het verbeteren van de hoogwaterveiligheid. Een van de maatregelen om dit te bereiken, is de verlaging van de kribben in de Waal. Er zijn op dit moment al zeventig kribben verlaagd. Rijkswaterstaat is aan het bekijken of een deel van de geplande kribverlaging kan worden vervangen door een andere maatregel: langsdammen.

Langsdam
Een langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam, die de hoofdgeul scheidt van een naastliggende oevergeul. Doel van de langsdammen is om in een keer de hoogwaterveiligheid en de omstandigheden voor de scheepvaart en natuur langs de rivier te verbeteren.

Pilot
Rijkswaterstaat wil in een pilot in de twee binnenbochten van de Waal op het traject Wamel–Ophemert de meeste kribben weghalen en deze vervangen door langsdammen. In de twee buitenbochten hoeven dan geen kribben te worden verlaagd.

Rijkswaterstaat onderzoekt of de beoogde waterstandsdaling (zes tot twaalf centimeter bij zeer hoog water) inderdaad op deze manier kan worden behaald. In de zomer van 2011 besluit de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu of de pilot met langsdammen op het bovengenoemde traject doorgaat.

Passend in het landschap
Naast het realiseren van waterstandsdaling hebben langsdammen tot doel de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te verbeteren. Er wordt dan gelet op de samenhang tussen het landschap en het technisch ontwerp.

Rijkswaterstaat gaat de langsdammen vormgeven vanuit tenminste drie gezichtspunten: gezien langs de rivier (ook vanaf het water), vanuit de uiterwaard en vanaf de dijk. Een landschapsarchitect en cultuurhistoricus zijn nauw betrokken bij het ontwerp van de langsdammen.

Ruimte voor de Rivier
Kribverlaging in de Waal – inclusief de pilot langsdammen – is één van de ruim dertig maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. In dit programma werken regio en Rijk samen om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland

Informatieavonden over onderzoek langsdammen in de Waal | Infrasite

Informatieavonden over onderzoek langsdammen in de Waal

18 en 21 april 2011 in Ophemert en Dreumel

Rijkswaterstaat organiseert op maandag 18 april in Ophemert en op donderdag 21 april 2011 in Dreumel informatiebijeenkomsten over het onderzoek dat is gestart naar de mogelijkheid van langsdammen in de Waal tussen Wamel en Ophemert. Deze langsdammen moeten ondermeer bijdragen aan hoogwaterveiligheid.

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft Rijkswaterstaat informatie over de toepassing van langsdammen en kribverlaging om waterstandsdaling te realiseren bij hoogwater. Daarnaast plaatst een cultuurhistoricus de ontwikkeling van langsdammen in de historie van de Waal en zal Rijkswaterstaat de effecten op scheepvaart en natuur belichten.

Informatiebijeenkomsten
Op maandag 18 april vindt de bijeenkomst plaats van 19.30 tot 21.30 uur in kasteel Ophemert, Dreef 2 in Ophemert. In Dreumel vindt de bijeenkomst plaats op donderdag 21 april in ’t Centrum, Rooijsestraat 48. Ook deze bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Op beide avonden is de zaal open vanaf 19.00 uur.

Waterstandsdaling
Het Rijk werkt aan het verbeteren van de hoogwaterveiligheid. Een van de maatregelen om dit te bereiken, is de verlaging van de kribben in de Waal. Er zijn op dit moment al zeventig kribben verlaagd. Rijkswaterstaat is aan het bekijken of een deel van de geplande kribverlaging kan worden vervangen door een andere maatregel: langsdammen.

Langsdam
Een langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam, die de hoofdgeul scheidt van een naastliggende oevergeul. Doel van de langsdammen is om in een keer de hoogwaterveiligheid en de omstandigheden voor de scheepvaart en natuur langs de rivier te verbeteren.

Pilot
Rijkswaterstaat wil in een pilot in de twee binnenbochten van de Waal op het traject Wamel–Ophemert de meeste kribben weghalen en deze vervangen door langsdammen. In de twee buitenbochten hoeven dan geen kribben te worden verlaagd.

Rijkswaterstaat onderzoekt of de beoogde waterstandsdaling (zes tot twaalf centimeter bij zeer hoog water) inderdaad op deze manier kan worden behaald. In de zomer van 2011 besluit de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu of de pilot met langsdammen op het bovengenoemde traject doorgaat.

Passend in het landschap
Naast het realiseren van waterstandsdaling hebben langsdammen tot doel de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te verbeteren. Er wordt dan gelet op de samenhang tussen het landschap en het technisch ontwerp.

Rijkswaterstaat gaat de langsdammen vormgeven vanuit tenminste drie gezichtspunten: gezien langs de rivier (ook vanaf het water), vanuit de uiterwaard en vanaf de dijk. Een landschapsarchitect en cultuurhistoricus zijn nauw betrokken bij het ontwerp van de langsdammen.

Ruimte voor de Rivier
Kribverlaging in de Waal – inclusief de pilot langsdammen – is één van de ruim dertig maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. In dit programma werken regio en Rijk samen om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland