Nederlandse bedrijven tekenen miljoenencontracten in Vietnam

waterbeheer in de Mekong Delta en Ho Chi Minh City

Er is een overeenkomst getekend van 150 miljoen dollar tijdens de economische missie van het Nederlandse bedrijfsleven in Vietnam, onder leiding van staatssecretaris van Buitenlandse Handel, Henk Bleker.

De missie met ruim 80 bedrijven heeft als doel de economische relaties tussen beide landen te verdiepen. Behalve Henk Bleker is ook staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) aanwezig, die leiding geeft aan een waterdelegatie. Beide missies lopen parallel aan een officieel bezoek van de Prins van Oranje en Prinses Máxima aan Vietnam.

Impuls Vietnamese kapitaalmarkt
De grootste financiële afspraak is die tussen de FMO, een Nederlandse ontwikkelingsbank die wereldwijd opereert en de Vietnamese Sacombank, die aan het hoofd staat van een Vietnamees bankconsortium. De achtergestelde lening van 150 miljoen dollar, tegen een lage rente met zeer gunstige voorwaarden, is een impuls voor de Vietnamese kapitaalmarkt en versterkt de financieringspositie van het midden- en kleinbedrijf in Vietnam. De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in Ho Chi Minh City tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Unification Palace.

Waardevolle nieuwe contacten
Staatssecretaris Bleker van Buitenlandse Handel ziet de reis als een succes: “Natuurlijk hingen deze contracten al een tijdje in de lucht, maar met deze missie is er wel een klap op gegeven. Ik denk dat er, gezien de vele contacten deze week over en weer, er weer nieuwe contacten zijn gemaakt of verdiept. Als je ziet dat vlak na onze crisistijd er toch 80 bedrijven meegaan, waarmee het één van de grootste missies is, dan zal dat niet zonder gevolgen blijven.”

Afspraken waterbeheer
Staatssecretaris Joop Atsma van I&M: “De afspraken die zijn gemaakt over samenwerking bij waterbeheer in de Mekong Delta en Ho Chi Minh City vallen nu en ook in de toekomst voor de Nederlandse watersector gunstig uit. De kennis van onze bedrijven en instellingen uit de watersector wordt in Vietnam zeer gewaardeerd. Dat is deze week wederom duidelijk geworden.”

Twintig ondertekeningen
In totaal vonden tijdens de missie ruim 20 ondertekeningen plaats tussen bedrijven overheden en instellingen. Behalve vandaag, vonden al eerder ondertekeningen van contracten en overeenkomsten plaats in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam.

Zo is op business to business gebied een haalbaarheidsstudie ondertekent tussen Vopak, een opslagbedrijf van vloeibare stoffen, met staatsbedrijf PetroVietnam. De Vietnamese overheid wil de komende 4 jaar 35 tot 40 miljard euro in de olie- en gassector investeren. In totaal is er 200 miljard dollar nodig om de olie- en gassector in Vietnam op een hoger industrieel niveau te brengen.

Overheden spraken de afgelopen dagen ook een aantal dingen af: zo ondertekent het Nederlandse ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) donderdag 30 maart met haar Vietnamese tegenhanger the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van dierziektecontrole en registratie en identificatie, in relatie tot de slachthuisaanvoer.

Daarnaast gaat EL&I een overeenkomst aan met de Can To Universiteit in Ho Chi Minh City. Het gaat om maatregelen in de landbouw en aquacultuur voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering in de Mekongdelta.

Water
Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de gemeente Rotterdam hebben met hun Vietnamese counterparts afspraken gemaakt over verdere invulling van het Mekong Deltaplan en de samenwerking tussen de deltasteden Rotterdam en Ho Chi Minh City op gebied van waterbeheer. Nederland subsidieert deze twee projecten met in totaal 2 miljoen dollar.

Op watergebied zijn er nog een aantal afspraken gemaakt: Nuffic, het instituut voor capacitybuilding in watermanagement en klimaatverandering, heeft samen met de Universiteit van Ho Chi Minh City een tender van 2,5 miljoen euro uitgeschreven. Hier kunnen Vietnamese bedrijven projecten op indienen. Het Vietnamese ministerie van landbouw, MARD, heeft een overeenstemming met ingenieurs- en adviesbureau Intech gesloten voor een inspectieprogramma voor 6000 kilometer dijk, een hoogwater-waarschuwingsysteem en een opleidingsprogramma.

Het ingenieursbureau DHV gaat in de provincie Ba Ria Vung Tau in het zuiden van Vietnam een afvalwatersysteem ontwerpen voor huishoudelijk en industrieel afvalwater.

Instellingen
Instellingen hebben elkaar in Vietnam ook gevonden: Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tekent een samenwerkingsovereenkomst met de Vietnamese tegenhanger GSO om de statistiekverzameling van Vietnam, die nu goeddeels met de hand gebeurt, op hoger niveau te brengen. Het CBS behoort wereldwijd tot de top drie van instituten op het gebied van statistiek.

Wageningen Universiteit en Researchcentre geeft leiding aan een groot consortium van kennisinstellingen en bedrijven in Nederland en Vietnam ter verbetering van het visvoer. Het moet er toe moet leiden dat er minder residuen in de vis achterblijven.

Op het gebied van publiek-private samenwerking is een brede samenwerking overeengekomen tussen het Nederlands bedrijfsleven en overheid (ministeries van EL&I en BZ, Mars, de Rabobank foundation en Cargill) en Vietnam over de verduurzaming in de Vietnamese cacaosector. Het gaat ondermeer om de verbetering van productie en een betere toegang tot kredieten door de cacaoboeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu