Reactie Commissie tunnelveiligheid op voorgenomen opheffing Commissie

noodzaak onverminderd actueel

“Wij hebben kennis genomen van de brief van Minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer, waarin het kabinetsstandpunt over de wetgeving voor tunnelveiligheid wordt toegelicht. In deze brief concludeert zij dat met de voorgenomen aanpassing van de wetgeving de Commissie tunnelveiligheid opgeheven en de bij de Commissie belegde kennis- en adviesfunctie gesplitst kan worden. Wij vinden deze voornemens spijtig. De Commissie werd in 2006 opgericht om kennis op het gebied van tunnelveiligheid vanuit de betrokken disciplines (onder meer tunnelbouw en hulpverlening) te bundelen en deze in te zetten door advies te geven aan tunnelprojecten. De noodzaak hiertoe is volgens ons onverminderd actueel. Wij hebben ons werk altijd zorgvuldig uitgevoerd, binnen de kaders van wet- en regelgeving en zullen dat blijven doen zolang de wet dat van ons vraagt.”

Meer informatie
De brief is te vinden op de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/15/wetgeving-tunnelveiligheid.html

Commissie tunnelveiligheid
Gezien de schaarse ruimte in Nederland wordt steeds vaker gezocht naar ondergrondse infrastructurele oplossingen. Het bouwen van een tunnel ligt al snel voor de hand. Voor alle tunnels, bestaande en nieuwe, is tunnelveiligheid van essentieel belang. Zeker omdat alle infrastructuur – ook in tunnels – steeds intensiever wordt gebruikt.Op het gebied van tunnelveiligheid is al veel geregeld in Europese en nationale wet- en regelgeving. In de Wet Aanvullende Regelgeving Veiligheid Wegtunnels is ondermeer de oprichting van de Commissie voor de tunnelveiligheid vastgelegd. De Commissie, opgericht in mei 2006, is een onafhankelijke deskundigencommissie die al in een vroeg stadium van een tunnelproject gevraagd wordt advies te geven over tunnelveiligheid. Door haar rol in elk tunnelproject kan de Commissie kennis en ervaring van eerdere projecten toepassen, en zo garant staan voor kennis borging en continuïteit.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Minister neemt advies Grontmij en AEF over

Kamerbrief over herzien wetgeving tunnelveiligheid

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Commissie Tunnelveiligheid