Sneller schadevergoeding voor meer ondernemers langs Noord – Zuidlijn

nieuwe Verordening nadeelcompensatie

Ondernemers langs het tracé van de Noord/Zuidlijn krijgen sneller een vergoeding voor schade die ze lijden door de aanlegwerkzaamheden. Ook komen meer ondernemers in aanmerking voor schadevergoeding. Daartoe heeft wethouder Eric Wiebes in samenwerking met het Schadebureau Noord/Zuidlijn een nieuwe verordening opgesteld. Daarmee krijgt Amsterdam een van de meest ruimhartige schaderegelingen van Nederland.

De nieuwe verordening is vooral bedoeld voor ondernemers die zich vóór 2004 langs het tracé van de Noord/Zuidlijn hebben gevestigd. Eventuele schade die zij lijden als gevolg van de aanlegwerkzaamheden zullen op grond van deze verordening vergoed worden. In de verordening is ook ruimte voor een snellere afhandeling bij schades. Het college van B&W heeft het Schadebureau Noord/Zuidlijn de bevoegdheid gegeven om schades tot € 25.000 zelf af te handelen. In dat geval hoeven ondernemers minder lang te wachten voordat ze hun geld krijgen dan bij een oordeel van de Schadecommissie.

Vergoeding voor meer ondernemers
Door de nieuwe verordening kunnen meer ondernemers in aanmerking komen voor schadevergoeding, onder meer omdat het ‘jaartal van voorzienbaarheid’ is opgeschoven. Omdat de Noord/Zuidlijn later klaar is, komen nu meer ondernemers voor een vergoeding in aanmerking. Want toen zij hun bedrijf begonnen, gingen zij uit van een eerdere voltooiing van het project. Overigens kunnen ondernemers die gevestigd zijn langs een van de diepe stations, ongeacht hun vestigingsjaar, sinds 2010 aanspraak maken op een vaste maandelijkse financiële tegemoetkoming die varieert van € 150,- tot € 400,- per maand. De tegemoetkomingsregeling geldt sinds 2008 voor bewoners langs de diepe stations. Zij ontvangen maandelijks een bedrag van € 115,-.

Steun in de rug
Wethouder Eric Wiebes: “Het is voor ondernemers zwaar om zoveel jaren een bouwput voor de deur te hebben. Zij hebben daar niet om gevraagd. Bovendien zijn ondernemers juist de drijvende kracht achter de economie en de bedrijvigheid in de stad. Een goed ondernemersklimaat is onmisbaar. Daarom heb ik het afgelopen jaar veel regels en ondersteuningen uitgebreid. Voorbeelden zijn het tijdelijk flexibeler met regels omgaan tijdens werkzaamheden, het zo klein en aantrekkelijk mogelijk maken van de bouwplaatsen en de nadeelcompensatie bij onevenredige schade. De maatregelen lossen de overlast niet op, maar geven de ondernemers wel een steuntje in de rug.”

Ruimhartige regeling
De huidige regeling voor compensatie van schade door de bouw van de Noord/Zuidlijn voldoet niet meer. De regeling is verouderd, omdat nieuwe maatregelen zijn voorgesteld. Zo zijn onder meer aanbevelingen van de Commissie Veerman (om ruimhartig om te gaan met de schadevergoedingen) en van de Gemeentelijke Ombudsman (om snel te werken) opgevolgd. Hiermee krijgt Amsterdam een van de meest ruimhartige schaderegelingen van Nederland.

Inspreken
De nieuwe maatregelen voor het snel en goed afhandelen van schade als gevolg van werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn zijn verwerkt in het voorstel voor de wijziging van de huidige verordening. Het voorstel wordt de komende weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in die periode schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B&W. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens een bijeenkomst op 12 april van 19.00 tot 21.00 uur in het Jolly Carlton Hotel, Vijzelstraat 4. Als alle zienswijzen zijn verwerkt, wordt de nieuwe verordening eind juli 2011 ter definitieve vaststelling voorgedragen aan de gemeenteraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Sneller schadevergoeding voor meer ondernemers langs Noord – Zuidlijn | Infrasite

Sneller schadevergoeding voor meer ondernemers langs Noord – Zuidlijn

nieuwe Verordening nadeelcompensatie

Ondernemers langs het tracé van de Noord/Zuidlijn krijgen sneller een vergoeding voor schade die ze lijden door de aanlegwerkzaamheden. Ook komen meer ondernemers in aanmerking voor schadevergoeding. Daartoe heeft wethouder Eric Wiebes in samenwerking met het Schadebureau Noord/Zuidlijn een nieuwe verordening opgesteld. Daarmee krijgt Amsterdam een van de meest ruimhartige schaderegelingen van Nederland.

De nieuwe verordening is vooral bedoeld voor ondernemers die zich vóór 2004 langs het tracé van de Noord/Zuidlijn hebben gevestigd. Eventuele schade die zij lijden als gevolg van de aanlegwerkzaamheden zullen op grond van deze verordening vergoed worden. In de verordening is ook ruimte voor een snellere afhandeling bij schades. Het college van B&W heeft het Schadebureau Noord/Zuidlijn de bevoegdheid gegeven om schades tot € 25.000 zelf af te handelen. In dat geval hoeven ondernemers minder lang te wachten voordat ze hun geld krijgen dan bij een oordeel van de Schadecommissie.

Vergoeding voor meer ondernemers
Door de nieuwe verordening kunnen meer ondernemers in aanmerking komen voor schadevergoeding, onder meer omdat het ‘jaartal van voorzienbaarheid’ is opgeschoven. Omdat de Noord/Zuidlijn later klaar is, komen nu meer ondernemers voor een vergoeding in aanmerking. Want toen zij hun bedrijf begonnen, gingen zij uit van een eerdere voltooiing van het project. Overigens kunnen ondernemers die gevestigd zijn langs een van de diepe stations, ongeacht hun vestigingsjaar, sinds 2010 aanspraak maken op een vaste maandelijkse financiële tegemoetkoming die varieert van € 150,- tot € 400,- per maand. De tegemoetkomingsregeling geldt sinds 2008 voor bewoners langs de diepe stations. Zij ontvangen maandelijks een bedrag van € 115,-.

Steun in de rug
Wethouder Eric Wiebes: “Het is voor ondernemers zwaar om zoveel jaren een bouwput voor de deur te hebben. Zij hebben daar niet om gevraagd. Bovendien zijn ondernemers juist de drijvende kracht achter de economie en de bedrijvigheid in de stad. Een goed ondernemersklimaat is onmisbaar. Daarom heb ik het afgelopen jaar veel regels en ondersteuningen uitgebreid. Voorbeelden zijn het tijdelijk flexibeler met regels omgaan tijdens werkzaamheden, het zo klein en aantrekkelijk mogelijk maken van de bouwplaatsen en de nadeelcompensatie bij onevenredige schade. De maatregelen lossen de overlast niet op, maar geven de ondernemers wel een steuntje in de rug.”

Ruimhartige regeling
De huidige regeling voor compensatie van schade door de bouw van de Noord/Zuidlijn voldoet niet meer. De regeling is verouderd, omdat nieuwe maatregelen zijn voorgesteld. Zo zijn onder meer aanbevelingen van de Commissie Veerman (om ruimhartig om te gaan met de schadevergoedingen) en van de Gemeentelijke Ombudsman (om snel te werken) opgevolgd. Hiermee krijgt Amsterdam een van de meest ruimhartige schaderegelingen van Nederland.

Inspreken
De nieuwe maatregelen voor het snel en goed afhandelen van schade als gevolg van werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn zijn verwerkt in het voorstel voor de wijziging van de huidige verordening. Het voorstel wordt de komende weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in die periode schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B&W. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens een bijeenkomst op 12 april van 19.00 tot 21.00 uur in het Jolly Carlton Hotel, Vijzelstraat 4. Als alle zienswijzen zijn verwerkt, wordt de nieuwe verordening eind juli 2011 ter definitieve vaststelling voorgedragen aan de gemeenteraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam