Bestuurders eensgezind over rivierverruiming bij Meinerswijk

advies op hoofdlijnen nu naar staatssecretaris; eind 2011 besluit

De uiterwaard bij Meinerswijk wordt veiliger en mooier. Bestuurders van de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben vorige week overeenstemming bereikt over de manier waarop de Nederrijn meer ruimte krijgt bij Meinerswijk. Een deel van de uiterwaard bij Arnhem krijgt weer een open verbinding met de Rijn en de zomerkade bij de Plas van Bruil wordt verwijderd.

Op initiatief van Rijkswaterstaat is samen met inwoners, belangenorganisaties, gemeente Arnhem en andere overheden een plan ontwikkeld voor rivierverruiming bij Meinerswijk. In dit plan krijgt een deel van de uiterwaard bij Arnhem weer een open verbinding met de Rijn. Daarnaast wordt de zomerkade bij de Plas van Bruil verwijderd. De in de volksmond Groene Rivier genoemde strook langs de rivier wordt gedeeltelijk ‘blauw’. Zo wordt er meer ruimte voor de rivier bij Arnhem gecreëerd. Bij toekomstig hoogwater daalt hierdoor de waterstand met 7 centimeter.

Naast het vergroten van de veiligheid bij hoogwater, wordt bij de herinrichting van het gebied extra aandacht besteed aan natuurontwikkeling, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden. Na afronding van de werkzaamheden in 2015 is Arnhem een vernieuwd natuurgebied rijker.

Samenwerking met omgeving
Afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat in overleg met inwoners, belangenorganisaties, gemeente Arnhem en andere overheden een plan op hoofdlijnen opgesteld. Dit plan is onlangs tijdens een werkatelier gepresenteerd aan betrokkenen en belangstellenden. Het advies op hoofdlijnen gaat nu naar de staatssecretaris. Hij stelt eind dit jaar vast hoe de rivierverruiming bij Meinerswijk precies gestalte gaat krijgen.

Ruimte voor de Rivier
De maatregel bij Meinerswijk is één van de ruim 30 maatregelen die worden genomen in het kader van Ruimte voor de Rivier. In dit Rijksprogramma werken regio en rijk samen om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater. In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen.

Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. Bij een overstroming zijn in het ongunstigste geval 2 tot 4 miljoen Nederlanders in gevaar.

De regering neemt daarom maatregelen om de veiligheid te vergroten en daarmee in de toekomst het rivierengebied te beschermen tegen overstomingen. De rivier krijgt daarom letterlijk meer ruimte. Naast veiligheid investeert het programma Ruimte voor de Rivier in ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Ruimte voor de Rivier? Kijk dan op www.ruimtevoorderivier.nl Voor meer informatie en vragen kunt u ook bellen met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectdirectie Ruimte voor de Rivier