Rapport Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer

aanbesteding OV in de drie grote steden

Op 29 november 2010 zond Minister Schultz van Haegen het door Twynstra en Gudde opgestelde rapport “Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer” aan de Tweede Kamer.

Hieronder leest u de volledige aanbiedingsbrief Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer PDF document | 1 pagina | 19 KB Kamerstuk | 29-11-2010 | IenM.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u het rapport “Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer” toekomen. Dit rapport is toegezegd door mijn ambtsvoorganger tijdens het algemeen overleg met uw Kamer op 19 mei 2010 om over actuele gegevens over aanbesteding te kunnen beschikken. Het rapport is door uw Kamer gevraagd in verband met het door het vorige kabinet ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de WP2000.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het openbaar vervoer in de drie grote steden moet worden aanbesteed. In het algemeen overleg op 10 november 2010 heb ik aangegeven dat ik met de drie grote steden zal nagaan hoe dit zo goed mogelijk kan worden geïmplementeerd.

Met de wethouders van de drie grote steden heb ik inmiddels afgesproken op zeer korte termijn met hen te zullen nagaan hoe en wanneer de in het regeerakkoord opgenomen taakstelling van € 120 mln gerealiseerd kan worden. Zodra de resultaten bekend zijn, naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal van 2011, zal ik uw Kamer daarover informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Meer informatie
U kunt het volledige rapport Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer. Bijlage 1:Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer PDF document | 28 pagina’s | 415 KB Kamerstuk | 29-11-2010 | IenM downloaden via de website van IenM

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Rapport Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer | Infrasite

Rapport Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer

aanbesteding OV in de drie grote steden

Op 29 november 2010 zond Minister Schultz van Haegen het door Twynstra en Gudde opgestelde rapport “Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer” aan de Tweede Kamer.

Hieronder leest u de volledige aanbiedingsbrief Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer PDF document | 1 pagina | 19 KB Kamerstuk | 29-11-2010 | IenM.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u het rapport “Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer” toekomen. Dit rapport is toegezegd door mijn ambtsvoorganger tijdens het algemeen overleg met uw Kamer op 19 mei 2010 om over actuele gegevens over aanbesteding te kunnen beschikken. Het rapport is door uw Kamer gevraagd in verband met het door het vorige kabinet ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de WP2000.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het openbaar vervoer in de drie grote steden moet worden aanbesteed. In het algemeen overleg op 10 november 2010 heb ik aangegeven dat ik met de drie grote steden zal nagaan hoe dit zo goed mogelijk kan worden geïmplementeerd.

Met de wethouders van de drie grote steden heb ik inmiddels afgesproken op zeer korte termijn met hen te zullen nagaan hoe en wanneer de in het regeerakkoord opgenomen taakstelling van € 120 mln gerealiseerd kan worden. Zodra de resultaten bekend zijn, naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal van 2011, zal ik uw Kamer daarover informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Meer informatie
U kunt het volledige rapport Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer. Bijlage 1:Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer PDF document | 28 pagina’s | 415 KB Kamerstuk | 29-11-2010 | IenM downloaden via de website van IenM

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)