Overstromingschade Frankrijk door niet naleven bouwvoorschriften

blijkt uit onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam over overstromingsrisico’s en verzekeringen in Frankrijk laat zien dat de schade door overstromingen over de laatste 20-30 jaar toeneemt. Zo is er tussen 1982 en 2006 voor ongeveer 7,2 miljard euro aan overstromingschade gecompenseerd door verzekeraars. Het blijkt echter dat deze trend in overstromingsschade niet zozeer kan worden toegewezen aan een toename in extreme neerslag of stormen. De toename is voornamelijk te wijten aan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en recreatiegebieden zoals campings in gebieden die overstromingsgevoelig zijn.

Extreme neerslag in het zuiden van Frankrijk heeft geleid tot grootschalige overstromingen waarbij naast veel materiële schade ook slachtoffers zijn gevallen. Vele duizenden mensen zijn geëvacueerd of zitten zonder stroom. Eerder dit jaar heeft een zware storm aan de kust van Frankrijk geleid tot grootschalige overstromingen vanuit zee met tientallen slachtoffers en ongeveer 1 miljard euro schade. Beide overstromingen en de schade behoren tot de zwaarste in Frankrijk over de afgelopen 100 jaar.

Nieuwe bebouwing mag in Frankrijk officieel alleen plaatsvinden als er strikte bouwvoorschriften worden nageleefd. Echter, de centrale overheid en verzekeraars hebben te weinig goede beleidsinstrumenten om lokale overheden en huiseigenaren te dwingen om niet te bouwen in overstromingsgebieden, of in ieder geval aangepast te bouwen. Huiseigenaren of gemeenten kunnen het eigenrisico van de overstromingsverzekering verlagen als zij een plan maken om bouwvoorschriften aan te scherpen om huizen bestendiger te maken regen overstromingen of een verbod in te stellen op bebouwing in gevaarlijke gebieden. Deze plannen (Plan de Prévention des Risques, PPR) hebben er globaal voor gezorgd dat er in Frankrijk minder huizen worden gebouwd in kwetsbare gebieden. Uit het onderzoek blijkt dat de departementen Var, the Alpes-Maritimes and Val-de-Marne de uitzondering zijn en hier zijn juist meer huizen zijn gebouwd in overstrominggebieden ondanks dat er een PPR in werking is getreden. Het departement Var is het gebied waar de huidige overstromingen plaatsvinden.

“Deze rampen laten zien dat we naast klimaatrisico’s ook de risico’s moeten kennen van ondoordacht bouwen”, zo betoogt Jeroen Aerts, VU-hoogleraar water risico’s en verzekeringen. “Net als een paar weken geleden tijdens de overstromingen in Polen blijkt dat er huizen zijn gebouwd op plaatsen waar dat niet mag”. Het onderzoek geeft aan dat verzekeraars en overheden meer moeten samenwerken om nieuwe bebouwing in gevaarlijke gebieden moet verbieden of om nieuwe huizen “overstromingsproof” te ontwikkelen zodat de risico’s beheersbaar blijven en dus de verzekeringspremies betaalbaar blijven.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Werkbezoek Franse Senaat aan Nederlandse waterexperts

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam (VU)