Bouw spoortunnel Delft minimaal een jaar vertraagd

planning Spoorzone Delft wordt aangepast

De bouw van de spoortunnel in Delft gaat helaas vertraging oplopen. Dit kent diverse oorzaken:

  • De voorbereidingen hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat, doordat tijdens het uitwerken de samenhangende werkzaamheden nog complexer bleken te zijn dan reeds bekend was. Door de specifieke binnenstadproblematiek (o.a. parkeren, bereikbaarheid, beperkte ruimte) in combinatie met de afstemming met een omvangrijke groep belanghebbenden en hun (veiligheids)eisen kon pas later gestart worden met de bouwwerkzaamheden;
  • Het verleggen van kabels en leidingen.

Op dit moment is de vertraging minimaal een jaar. Verwacht wordt dat de uitloop langer zal zijn, omdat in deze opgelopen achterstand nog niet alle risico’s zijn opgenomen. De komende maanden worden de risico’s die verdere uitloop kunnen veroorzaken onderzocht. Hieruit kunnen aangepaste doorlooptijden en mogelijke versnellende maatregelen volgen. Vanzelfsprekend heeft deze vertraging ook gevolgen voor de kosten. De mate waarin wordt eveneens onderzocht.

Eind 2010 wordt meer duidelijkheid gegeven over de planning, mijlpalen en kosten. De risico’s en eventueel versnellende maatregelen zijn dan in kaart gebracht. Bovendien is het project op dat moment in de uitvoerende fase waardoor de doorlooptijd van werkzaamheden realistischer te bepalen is.

De projectorganisatie betreurt dat verlenging van de bouwperiode voor de omgeving (omwonenden en ondernemers) een langere periode van overlast betekent.

Alle partijen hebben er belang bij zo min mogelijk te vertragen. Er wordt maximaal ingezet om negatieve gevolgen te voorkomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Gemeente Delft