Procesnorm voor ecologische risicobeoordeling bodemverontreiniging

NEN 5737 definitief

NEN heeft in mei 2010 de definitieve versie van NEN 5737 ‘Bodem – Landbodem – Proces van locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging’ gepubliceerd. De norm beschrijft het onderzoeksproces waarmee ecologische stress door bodemverontreiniging kan worden vastgesteld.

De term Triade heeft betrekking op de drie sporen van onderzoek die hierbij worden betrokken: milieuchemie, toxicologie en ecologie. Steeds vaker worden Triade-onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen of een ernstig verontreinigde bodem moet worden gesaneerd vanwege ecologische risico’s..De Circulaire bodemsanering benoemt de Triade als methode om de locatiespecifieke ecologische risico’s vast te stellen.

Procesnorm
NEN 5737 richt zich primair op het onderzoeksproces. De kritieke stappen van het onderzoek worden beschreven. Deze vormen de basis voor het goed uitvoeren van het Triade-onderzoek. Voor elke kritische stap worden vervolgens richtlijnen gegeven zodat de kwaliteit van het onderzoek wordt gewaarborgd. De norm beschrijft geen specifieke onderzoeksmethoden.

Internationale belangstelling
Nationaal en internationaal groeit de interesse in het gebruik van ecologische methoden bij de beoordeling van de toestand van land- en waterbodems. Leidend hierbij zijn voortschrijdende beleidsmatige ontwikkelingen beschreven in bijvoorbeeld de Beleidsbrief bodem (2003) en de European Soil Strategy. Deze laten een verschuiving in denken zien. Van een chemische benadering naar een systeemgerichte benadering van het compartiment bodem, waardoor nadrukkelijk ook rekening moet worden gehouden met bodemecologische aspecten.

ISO/TC 190 ‘Soil quality’ heeft ook belangstelling getoond voor deze Nederlandse norm en wil graag de norm publiceren als ISO-norm.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut