Rijkswaterstaat presenteert (digitaal) jaarverslag 2009

Het jaarverslag 2009 is klaar. Daarin staat wat Rijkswaterstaat in 2009 heeft gedaan om Nederland droog, schoon, veilig en bereikbaar te houden. Ook ditmaal is er weer een digitale versie beschikbaar met video en een slimme zoekfunctie.

Afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat zich weer ingespannen voor een droog, schoon, veilig en bereikbaar Nederland. Dit kon alleen door intensief samen te werken met onze maatschappelijke partners.

Samenwerking staat daarom centraal in dit jaarverslag, waarin de belangrijkste feiten, resultaten en ontwikkelingen van 2009 op een rijtje zijn gezet.

Digitaal jaarverslag
Met de digitale versie van het jaarverslag is het nog eenvoudiger om specifieke informatie te vinden die de lezer voor zichzelf belangrijk of interessant vindt.

Jaarverslag bestellen of downloaden
Het jaarverslag 2009 is ook verkrijgbaar in boekvorm en via de (gratis) Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat te bestellen: 0800-8002. Via de digitale versie op internet is de pdf van het jaarverslag te downloaden.

Verantwoording
Rijkswaterstaat behoort aan politiek en burgers verantwoording af te leggen. Rijkswaterstaat werkt immers met publieke gelden. Het uitbrengen van een helder jaarverslag past daarbij.

Omvangrijk productiepakket
Het jaar 2009 was voor Rijkswaterstaat de opmaat tot een omvangrijk productiepakket dat, in opdracht van minister Camiel Eurlings, de komende jaren uitgevoerd wordt.

Met de Spoedaanpak worden dertig fileknooppunten versneld aangepakt. En door middel van de zogenoemde Waterslagkrachtprojecten wordt een impuls gegeven aan de waterveiligheid, de Kaderrichtlijn Water en aan de uitvoering van projecten in het groot onderhoud aan de vaarwegen.

Zie ook de video van Rijkswaterstaat op InfraWeblogs.nl!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat