Geluidsimulator Sensibel van Royal Haskoning wint Het Ei van Columbus 2010

geluidsimulator tilt discussie over geluid en overlast naar hoger niveau

Geluidsimulator Sensibel van Royal Haskoning is uit vier categoriewinnaars verkozen tot hoofdwinnaar van het Ei van Columbus 2010. Minister Huizinga van VROM reikte op 19 mei 2010 het Ei van Columbus uit tijdens de bijeenkomst ‘Tel uit uw winst’ voor MKB-ers in Den Haag. Het Ei van Columbus is dé nationale prijs voor duurzame innovatie en wordt iedere twee jaar uitgeschreven door het ministerie van VROM samen met vier andere ministeries.

De vakjury vindt dat de geluidsimulator echt een innovatieve dienst is die de discussie over geluid en overlast naar een hoger niveau kan tillen. De vakjury heeft hoge verwachtingen van de slimme geluidsimulator, en ziet veel potentie in deze marktrijpe dienst.

Rolf Bossert (regionaal innovatiemanager bij Syntens) van de vakjury: “Op basis van deze simulatie kunnen burgers, bedrijven en overheden een dialoog voeren over de werkelijke geluidsoverlast en de best mogelijke keuze”.

Sensibel
Bij veel ingrepen in onze leefomgeving speelt geluid een belangrijke rol. De overheid heeft via wetgeving de spelregels op het gebied van geluid bepaald. Voor de professionals op dit gebied zijn deze spelregels duidelijk en begrijpelijk. Voor de omwonenden zijn dit vaak getallen die weinig tot niets zeggen. Om hier verandering in te brengen, heeft Royal Haskoning de geluidsimulator Sensibel ontwikkeld. Deze simulator vertaalt die resultaten van geluidsonderzoeken voor bewoners naar levensechte geluidsfragmenten. Geluidsfragmenten die bovendien – naast de geluidsbron die de aanleiding voor een onderzoek vormt – alle omgevingseigen bronnen bevat.

Voor omwonenden betekent Sensibel dat er een goede interpretatie van de geluidsituatie in een omgeving mogelijk is. Bovendien krijgen zij de resultaten op een begrijpelijke manier gepresenteerd.

Sensibel laat zien dat er binnen Royal Haskoning actief wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor specifieke vragen. Dit past ook binnen de strategie om de aanpak van geluidhinder – naast het voldoen aan regelgeving- ook vanuit het standpunt van de bewoner te analyseren, teneinde een echt duurzame oplossing te kunnen geven.

Meer informatie
Voor meer informatie over Sensibel: www.geluidsimulator.nl

Royal Haskoning
Royal Haskoning is in 1881 in Nederland opgericht en is actief in 20 landen, met 4000 medewerkers en 60 kantoren. Royal Haskoning is een multidisciplinaire, internationaal opererende onderneming. De consultants, architecten en ingenieurs van de onderneming adviseren bij zeer uiteenlopende projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en transport, architectuur en bouw, gebouwinstallaties, industriële installaties, projectmanagement, water en watermanagement, milieu, kusten en rivieren, havens en maritieme installaties. Bedrijven en overheden over de hele wereld doen een beroep op Royal Haskoning vanwege de focus van het bedrijf op de duurzame interactie tussen mensen en hun omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV