Kreekrak Convenant succes

ladinggegevens tijdig, juist en volledig beschikbaar bij calamiteiten

Schepen die hebben meegedaan aan het Kreekrak Convenant hebben beter gepresteerd bij het melden van ladinggegevens dan het gemiddelde van de vloot. De convenant aanpak zal daarom worden voortgezet en er worden extra maatregelen genomen om de veiligheid ook in de toekomst zo veel mogelijk te garanderen. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de bestuurders uit de provincies Noord-Brabant en Zeeland hierover geïnformeerd.

Aanleiding voor het Kreekrak Convenant was de zorg van bestuurders in de provincies Noord-Brabant en Zeeland over de tijdige beschikbaarheid van ladinggegevens voor hulpverleningsdiensten bij een calamiteit met containervoer per binnenvaartschip op de Schelde-Rijnverbinding. Met de afspraken in het convenant wordt er voor gezorgd dat de wettelijk vereiste ladingdocumentatie van gevaarlijke stoffen in containers tijdig, juist en volledig aan de overheid ter beschikking wordt gesteld.

De binnenvaartorganisaties die meededen aan het convenant waren het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart, Danser Containerline B.V., Van Uden Container Barging B.V., MTC-Lucassen, Hapag-Lloyd Nederland B.V., Mearsk Benelux B.V. en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors.

Na ruim anderhalf jaar ervaring met het convenant heeft een evaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie komt naar voren dat het Kreekrak Convenant een succes is geweest. Bij de vervolgaanpak zullen de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de daarbinnen gelegen veiligheidsregio’s worden betrokken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)