Tauw: forse autonome groei ondanks economische crisis

Tauw presenteert de beste jaarcijfers uit zijn 82-jarig bestaan

Tauw Group boekte afgelopen jaar 118,5 miljoen euro omzet, tegen 111 miljoen in 2008. Het bedrijfsresultaat groeide met 1,2 miljoen naar 4 miljoen. De winst vóór belasting was 3,1 miljoen, tegen 1,9 miljoen het jaar ervoor. Het aantal medewerkers nam met 21 af tot 1160.

Groei is vooral behaald in Nederland, Duitsland en Frankrijk. In België, Italië en Spanje had de economische malaise een negatief effect op de resultaten.

In Nederland zijn omzet en resultaat verder verbeterd. De omzet groeide met 10 miljoen euro naar 94 miljoen, het resultaat steeg met 1,5 naar bijna 6 miljoen. De verbetering manifesteerde zich in alle sectoren en voor vrijwel alle klantengroepen. Tauw profiteerde onder meer van additionele overheidsinvesteringen in infrastructuur.

Ook voor Tauw was 2009 een uitdagend jaar. Volgens CEO ir. Bram de Borst is het positieve resultaat onder meer te danken aan tijdig ingrijpen. “Eind 2008 zagen we de eerste effecten van de economische crisis. Binnen enkele weken hebben we reorganisaties in onder meer Duitsland en Spanje in gang gezet.”

Een jaar geleden verwachtte Tauw dat de resultaten over 2009 gelijk zouden zijn aan 2008. De Borst ziet drie redenen voor het overtreffen van die verwachting: “We hebben nadrukkelijk onze commerciële inspanningen opgevoerd. Ook hebben we de contacten met onze klanten geïntensiveerd. Ten slotte volgen we de markt zeer nauwgezet en zijn we in staat gebleken om snel naar andere segmenten te switchen.”

Hoewel de economische crisis zeker niet voorbij is, ziet Tauw Group voor 2010 de eerste tekenen van herstel. “Over private opdrachten zijn we positief. Enige zorg is er over publieke opdrachten. Na de investeringen in 2009 is enige terugslag niet uitgesloten. Wel verwachten we dat overheidsinvesteringen op het gebied van water, duurzaamheid, klimaat en energie verder zullen aantrekken.”

Tauw heeft in 2009 ook verschillende nieuwe diensten ontwikkeld, waaronder een klimaattoets. Gemeenten kunnen daarmee onder meer de gevolgen van klimaatveranderingen voor bijvoorbeeld de riolering en ruimtelijke inrichting in kaart brengen. Ook is een duurzaamheidstoets ontwikkeld. Die helpt overheden en bedrijven bij het concreet maken van hun duurzaamheidambities.

Bekijk het jaarverslag Tauw Group 2009 (filmpje + pdf) op de website van Tauw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw bv